Sökning: "Sudan darfur"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Sudan darfur.

 1. 1. Knapphet och överflöd i Sudan: Två sidor av samma mynt En teoriutvecklande studie av resurser som orsak till konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Norén; Daniel Magnil; [2021]
  Nyckelord :konflikt; resursknapphet; resursöverflöd; resursfördelning; Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Resurser har ofta kopplats ihop med konflikt. Studierna som länkar resurser till konflik kan vidare delas upp i två grupper, de som fokuserar på resursknapphet och de som fokuserar på resursöverflöd. LÄS MER

 2. 2. Rätten till vatten och sanitet i Darfurkonfliktens spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Simon Thulin; [2021]
  Nyckelord :Darfurkonflikten; mänskliga rättigheter; rätten till vatten; Sudan The Darfur conflict; human rights; the right to fresh water; Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. LÄS MER

 3. 3. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER

 4. 4. Political Ideas and Behaviour of Armed Groups : A comparative analysis of armed groups’ ideology and repertoires of sexual violence during the conflict in Darfur 2003-2006

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Petra Altebo; [2017]
  Nyckelord :Darfur; Sudan; Sexual violence; Wartime rape; Ideology; Janjaweed; JEM; SLM A;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study under what conditions armed groups practice different repertoires of sexual violence, by studying ideology’s influence on behaviour. This will be explored through a structured focused comparison of three armed groups active in the conflict in Darfur 2003-2006, the Janjaweed, Sudan’s Liberation Army/Movement and the Justice and Equality Movement. LÄS MER

 5. 5. Sudanese and South Sudanese refugee women’s sense of security in Kakuma refugee camp.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Marianne Nilsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out how Sudanese and South Sudanese refugee women experience their security and safety in Kakuma refugee camp, which is situated in north- western part of Kenya. Sudan and South Sudan has had two civil wars since its independence from the British colonialism. LÄS MER