Sökning: "T-lymfocyter"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet T-lymfocyter.

 1. 1. Immunhistokemisk (IHC) analys av låggradigt inflammerade biopsier med apikal parodontit -en pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Izabell Pesonen; Midia Ismail; [2021]
  Nyckelord :Apical periodontitis; B-lymphocytes; biopsy; CD3; CD20; Immunohistochemistry; low-graded inflammation; T-lymphocytes; persistent periapical pathology; Apikal parodontit; B-lymfocyter; T-lymfocyter; CD3; CD20; biopsi; låggradig inflammation; rotfyllning; immunhistokemi;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på hur relationen ser ut för B- respektive T-lymfocyter i biopsier av rotfyllda tänder med apikal parodontit med bedömd låggradig inflammation. Denna studie kommer även att analysera hur den inflammatoriska bilden ser ut i förhållande till beskrivna symtom i dessa biopsier. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av lymfocytär thyreodit hos hund med fokus på immunologiska mekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Lundbeck; [2019]
  Nyckelord :hypothyroidism; lymfocytär thyreodit; hund; CTLA-­4; DLA; autoantikroppar; FoxP3; cytotoxiska T-­lymfocyter;

  Sammanfattning : Lymfocytär thyreodit är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos hund och uppkommer på grund av en autoimmun reaktion mot thyroidea. Det resulterar i att körteln bryts ned och nivåerna av thyroideahormoner i kroppen minskar. LÄS MER

 3. 3. Tumör-associerade makrofagers inverkan vid juvertumörer hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Martin Kläschen; [2019]
  Nyckelord :tumör-associerade makrofager; TAM; makrofager; juvertumör; CMT; hund;

  Sammanfattning : Tumör-associerade makrofager (TAM) är makrofager som under påverkan av tumörceller polariseras mot ett stadie där de frisätter tillväxtfaktorer, cytokiner, kemokiner och enzymer som främjar tumörtillväxt, kärlnybildning, invasion och metastasering. Det har konstaterats att ett högre antal TAM i juvervävnad på hund är associerat med en sämre prognos jämfört med hundar med ett lägre antal TAM. LÄS MER

 4. 4. Myasthenia gravis hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Petra Andersson; [2018]
  Nyckelord :immunologi; autoimmunitet; myasthenia gravis; hund; T-lymfocyter; tymus;

  Sammanfattning : Myasthenia gravis är en sjukdom som drabbar den neuromuskulära överföringen. Den förekommer i två former: kongenital (medfödd) och förvärvad. Kongenital myasthenia gravis beror på en defekt i acetylkolinreceptorn (AChR), som orsakas av olika mutationer. LÄS MER

 5. 5. Ekvint herpesvirus 1 (EHV-1) : mekanismerna bakom dess patogenes, latens och reaktivering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ebba Jennolf; [2018]
  Nyckelord :Ekvint herpesvirus 1; EHV-1; Patogenes; Latens; Reaktivering;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus 1 (EHV-1) är ett alfaherpesvirus som förekommer i de flesta av världens hästpopulationer. Viruset är det mest fruktade av ekvina herpesvirus och kan ge upphov till luftvägsinfektion, abort och i vissa fall neurologisk sjukdom hos hästar i alla åldrar. LÄS MER