Sökning: "The Stranger"

Visar resultat 6 - 10 av 70 uppsatser innehållade orden The Stranger.

 1. 6. Slaven, celibatet och queera kastrater. Om maskulinitetskritiska och queerteologiska perspektiv på Matteus 19:11-12

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :eunuch; queer theology; masculinity studies; transgender theology; queer; gender; celibacy; The gospel of Matthew; The queer Bible commentary; New Testament masculinities;

  Sammanfattning : This essay considers analyses from queer theology and theological masculinity studies relating to aspects of gender and sexuality in Matthew 19:11-12. Examination of interpretations from these perspectives often focus on the social role and cultural understandings of the eunuch in these verses. LÄS MER

 2. 7. "Tempering the Gambler's Nirvanna"  : A Review into to the issues and regulation of Third Party Funding in Investment Treaty Arbitration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ryan Smith; [2018]
  Nyckelord :Investment Treaty Arbitration Third Party Funding;

  Sammanfattning : Third party funding (TPF) is a method of financing legal proceedings, in which a party not directly connected to the proceedings funds one of the disputing parties, usually in return for a percentage of the final monetary settlement. The interests behind TPF are that the funded party will have the resources to pursue their claim, while the funder will be able to profit from a percentage of the final settlement. LÄS MER

 3. 8. Internet Safety for Children : Stranger danger, misbehaviour and problems when online

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Seamus Fergus; [2018]
  Nyckelord :Information security; parental control; smartphone; Android systems; experimental study; qualitative research.;

  Sammanfattning : The Internet has evolved and continues to evolve rapidly and as adults we understand the need to be careful with various issues including our privacy, scams, bullying and as adults we stumble across unwanted material that might be considered inappropriate. Children also need to be protected and this thesis will research what children do when they are online, and what protection is currently given to children. LÄS MER

 4. 9. Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2018]
  Nyckelord :Utsatta EU-medborgare; Främlingen; Antiziganism; Socialt problem; EU; Romer; Tiggeri; Mänskliga rättigheter; Georg Simmel; Zygmunt Bauman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. LÄS MER

 5. 10. Effekten av människans omvårdnadsstil på hundars reaktion på en främmande person

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Schultzén; [2018]
  Nyckelord :hund; främmande person; anknytning; säker; oförutsägbar;

  Sammanfattning : The dog (Canis familiaris) has been a part of human lives for so long that they are considered as family members by many people. They probably attach themselves to us in different ways depending on what nursing style humans use. LÄS MER