Sökning: "Theodor Vareman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Theodor Vareman.

 1. 1. Balkans Revisited: A Qualitative Content Analysis of how Turkey Pursues Soft Power in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Theodor Vareman; [2021]
  Nyckelord :Turkey; Kosovo; soft power; Balkans; foreign aid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the Republic of Turkey has emerged on the global stage. Through a number of state-run organisations, the country has built a notable presence across former Ottoman territories as well as in the broader Muslim world. This thesis investigates the activities of the Turkish state against the backdrop of Joseph S. LÄS MER

 2. 2. Självstyre i beskyddarens skugga: en komparativ fallstudie av Nagorno Karabachs relation till Armenien och Nordcyperns relation till Turkiet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Theodor Vareman; Saga Cornelius; [2021]
  Nyckelord :Nagorno Karabach; Nordcypern; icke-erkända stater; patron states; de facto-stater; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Icke-erkända stater utgör ett främmande element i det internationella systemet. Tidigare forskning har dock visat att icke-erkända stater ofta har en beskyddarstat (​patron state​), som stödjer staten militärt såväl som finansiellt. LÄS MER

 3. 3. En etik för evigheten? En undersökning av utilitarism över tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Praktisk filosofi

  Författare :Theodor Vareman; [2021]
  Nyckelord :utilitarism; Tim Mulgan; Derek Parfit; social discounting; intergenerationell etik; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER