Sökning: "Tilda Pehrsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tilda Pehrsson.

 1. 1. Diskursanalys om fritidshemmets syfte.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Filip Berntsson; Tilda Pehrsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; fritidshem; fritidshemmets syfte; vårdnadshavare; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårdnadshavare och elever talar om fritidshemmets syfte år 2021. Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer med såväl vårdnadshavare som elever från en och samma skola belägen i västra Sverige. Vårdnadshavarna har intervjuats enskilt och eleverna i grupp. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd och återhämtning : En kvantitativ undersökning om gymnasielärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Pehrsson; Tilda Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Abetsbelastning; handlingsutrymme; stöd; återhämtning; lärare; gränslöst arbete; krav- kontroll- och stödmodell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan gymnasielärares arbetsbelastning och det handlingsutrymme de säger sig ha i sin arbetssituation. Sambandet mellan återhämtning och stöd i relation till arbetsbelastning undersöktes också. LÄS MER