Sökning: "Caroline Pehrsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Pehrsson.

 1. 1. Arbetsvetare - Den hållbara lösningen för framtida arbetsliv? En kvalitativ studie om arbetsvetares relation till det egna utbildningsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :utbildning; arbetsvetare; styrkor; utmaningar; identitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter som läser vid arbetsvetarprogrammet upplevt utbildningen i sin helhet och vilken betydelse utbildningen har haft i relation till vilka styrkor och utmaningar de upplevt i mötet med arbetsmarknaden genom sin arbetsförlagda praktik.Teori:Tidigare forskning handlar om examina-/utbildningsinflation, universitetens framtid samt jobbfärdigheter och näringslivets kompetensefterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd och återhämtning : En kvantitativ undersökning om gymnasielärares arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Pehrsson; Tilda Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Abetsbelastning; handlingsutrymme; stöd; återhämtning; lärare; gränslöst arbete; krav- kontroll- och stödmodell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan gymnasielärares arbetsbelastning och det handlingsutrymme de säger sig ha i sin arbetssituation. Sambandet mellan återhämtning och stöd i relation till arbetsbelastning undersöktes också. LÄS MER