Sökning: "Tillgänglighet webb"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Tillgänglighet webb.

 1. 1. Utvecklarens förutsättningar för säkerställande av tillgänglig webb

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Frida Ahlström; Janni Karlsson; [2022]
  Nyckelord :accessibility; the web accessibility directive; software developer; WCAG; tillgänglighet; tillgänglighetsdirektivet; webbutvecklare; WCAG;

  Sammanfattning : Det har sedan 2019 varit lagkrav att offentliga webbplatser i Sverige skall uppfylla viss nivå av digital tillgänglighet. När den här studien publiceras ska ytterligare EU-direktiv bli nationell lag, vilket kommer att innebära att även privata aktörer berörs av motsvarande krav, däribland banktjänster och e-handeln. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en webb för alla : En kvalitativ studie om utvecklares utmaningar med tillgänglighetsanpassningar inom digital offentlig service

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sandra Bygdén; Sandra Holmström; [2022]
  Nyckelord :Digital tillgänglighet; WCAG; DOS-lagen;

  Sammanfattning : A significant part of the Swedish population has some form of disability, which makes good accessibility a factor that can be decisive for whether everyone can use a website or not. Nowadays, there is a legal requirement for public actors' websites to be accessible to everyone, which places higher demands on developers and their work with accessibility adaptation. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet i språkklassrummet : organisatoriskt stöd på skolnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nina Alsenfelt Pamp; Tina Webb; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inlärningssvårigheter; moderna språk; organisatoriskt stöd; systemteori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alsenfelt Pamp, Nina & Webb, Tina (2021). Tillgänglighet i språkklassrummet - organisatoriskt stöd på skolnivå. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet på webben: En kvalitativ studie om hur program- och kursansvariga förhåller sig till tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :John Dahlberg; Jonna Johansson; Ludwig Rusch; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; webb; utbildning; funktionsvariation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utveckling av webben har haft en stor inverkan på människors vardag samtidigt som internetanvändandet fortsätter att öka. Begreppet tillgänglighet har vuxit fram och syftar till att information från webben ska vara enkelt att nå och tillgängligt för alla, även för personer med funktionsvariation. LÄS MER

 5. 5. Ökad tillgänglighet på webben för användare med funktionsvariation genom WCAG:s standarder : En implementering av tillgänglighetsanpassad kod i LenaSys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frida Lövborg; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; funktionsvariation; WCAG; DIGG;

  Sammanfattning : Webben har stor betydelse för vårt samhälle, och det är därför viktigt att den är tillgänglig för alla. Personer med någon form av funktionsvariation är en grupp som tidigare inte inkluderats i utformningen och utvecklingen av webben, men det finns idag en lagstiftning om digital tillgänglighet. LÄS MER