Sökning: "Tim Nordqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tim Nordqvist.

 1. 1. Användbarhet för synskadade inom digitala underhållningstjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elmir Karic; Thomas Nordqvist; Tim Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :Usability; Usability Evaluation; Visually Impaired; Digital Entertainment Services; Användbarhet; Användbarhetsutvärdering; Synskadade; Digitala underhållningstjänster;

  Sammanfattning : I takt med att streaming, eller "strömning" som det heter på svenska, av filmer, serier och musik ökar i popularitet runt om i världen så är användbarhet en aspekt som får allt större betydelse vid utformning och design av olika tjänster. Det räcker inte med att enbart erbjuda åtråvärda tjänster och funktioner, de måste också presenteras som lättförståeliga och vara lättanvända. LÄS MER

 2. 2. Noa byggde arken innan det började regna -Crisis Management ur ett styrningsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Tim Carlsson; Lennart Nordqvist; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Crisis Management; Management Control; Cultural Control; Krisledning; Krishantering; Styrning; Ekonomi;

  Sammanfattning : Vad som skiljer en organisation från mängden kan i många fall vara hur god kapacitet som finns för att bemöta det hot en kris kan utgöra. Därför är det viktigt för organisationen att hela tiden aktivt arbeta med att förbättra denna kapacitet, genom att på ett så brett plan som möjligt försöka förbereda sig för de potentiella kriser som kan drabba organisationen. LÄS MER