Sökning: "Torneälven"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Torneälven.

  1. 1. Keksis kväde över vårfloden i Torneälven 1677 : Johan Portins försvunna uppteckning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

    Författare :Tapio Honkanen; [2005]
    Nyckelord :Tornionjoki; kevättulva; Hederstam; kansanrunous; talonpoikaisrunoilija; runolaulaja; allmogeskald; Portins sockenbeskrivning; Giuseppe Acerbi; H. G. Porthan; Kauliranta; Kaulinranta; Torakankorva; Övertorneå; Ylitornio; Johan Portin; C. E. Barck; Arkkiveisu; skillingtryck; Kexin tulvalaulu; Keksin tulvalaulu; Antti Keksi; Antti Kexi; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Antti Keksi (c:a 1622–1705), som levde i Övertorneås Torakankorva, anses vara den förste till namnet kände finske allmogeskalden. Hans Kvädet över vårfloden i Torneälven år 1677 har traderats till eftervärlden i fyra uppteckningar: den som gjordes för Giuseppe Acerbi under hans besök i Övertorneå 1799 (ACERBI), den som har hört till Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) i Åbo (PORTHAN) och den som hört till provinsialläkare Henrik Deutsch (1772–1838) i Torneå (DEUTSCH). LÄS MER