Sökning: "Trine Mikkelsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Trine Mikkelsen.

  1. 1. Att se och höra för att göra - en studie i barns spontana ljudskapande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna-Maria Rydman; Trine Mikkelsen; [2016]
    Nyckelord :barns spontana ljudskapande; förskola; intra-aktivt perspektiv; materialitet; musik; posthumanism;

    Sammanfattning : This qualitative study has evolved from an ambition to find methods of increasing the possibilities of creating a stronger dialectics between planned music activities and spontaneous sound creating actions. The aim of this study is thus to describe and analyse children´s spontaneous sound creating actions in unplanned activities as a base for future practical didactic procedures in preschools. LÄS MER