Sökning: "Tvåfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Tvåfaktorteori.

 1. 1. Hur har det påtvingade distansarbetet under pandemin påverkat arbetstagarens motivation?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennie Nielsenm; Sara Hallqvist; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Distansarbete; Hemarbete; Pandemi; Covid-19;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin tvingade många anställda att ställa om till att arbeta hemifrån på distans. Omställningen skedde under relativt snabba förhållanden och varken arbetstagare eller arbetsgivare hann förbereda sig på förändringen. LÄS MER

 2. 2. Hur motiveras arbetsmarknadens nästkommande tillskott? : Arbetsmotivationsfaktorer hos unga i dagens samhälle - En surveyundersökning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Jäger Röding; Lina Hansson; [2022]
  Nyckelord :arbetsmotivation; motivationsfaktorer; generation Z; pandemi; krig.;

  Sammanfattning : Flertalet studier synliggör specifika skillnader beträffande arbetsmotivationsfaktorer hos skilda generationer. Organisationer vilka erkänner och åskådliggör dessa flergenerationsfrågor anses prestera bättre än de som bortser från dem. LÄS MER

 3. 3. "För mig är samverkan med andra professioner det viktigaste" : En kvantitativ enkätstudie om arbetstillfredsställelse hos hälso- och sjukvårdskuratorer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Linn Andersson; [2022]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvårdskurator; socialarbetare; interprofessionellt teamarbete; arbetstillfredsställelse; samverkan; Herzberg’s tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa enkätstudie var att undersöka hälso- och sjukvårdskuratorersupplevda arbetstillfredsställelse i relation till deras arbetssätt – interprofessionellt teamarbete och samverkan med andra kuratorer. Studien ämnade även att undersöka huruvida bakgrundsfaktorerna ålder, arbetslivserfarenhet, kön och utbildning inverkar på den upplevda arbetstillfredsställelsen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterska: ”inte längre bara “ett kall”!” : en kvalitativ studie om sjuksköterskans val av yrke och intention att stanna inom yrket

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mays Al-Musfi; Mia Åström; [2022]
  Nyckelord :motivation; nurse; calling; working environment; intention to stay in the profession; Herzbergs two-factor theory; Adams equity theory; motivation; sjuksköterska; kall; arbetsmiljö; intention att stanna inom professionen; Herzbergs tvåfaktorteori; Adams jämviktsteori;

  Sammanfattning : Across a large part of the world, there is currently a shortage of nurses, this is no exception in Sweden. In this study, we have thus intended to investigate the contributing factors behind the shortage of nurses in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av projektarbete : En kvalitativ studie om upplevelser bland personer som arbetar inom projekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Markus Jansson; Alexander Hellström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på att få en djupare förståelse om individers upplevelser i projektarbete. Våra teorier lyfter huruvida individer upplever krav, kontroll samt stöd inom projekt samt hur individers motivation upplevs inom projekt. LÄS MER