Sökning: "Waterconsumption"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Waterconsumption.

 1. 1. Vattenanvändningen i Sveriges flerbostadshus : utifrån tre boendeformer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sundus Al Damiri; Anna Karlsson; Rahel Zeru; [2021]
  Nyckelord :Apartment buildings; Awareness; Smart-home; Watershortage; Waterconsumption; Flerbostadshus; Medvetenhet; Smarta-hem; Vattenbrist; Vattenförbrukning;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vattenförbrukningen i svenska flerbostadshus. Sveriges medvetenhet är generellt sett låg när det kommer till vattenförbrukning. Dessutom har vi en ökad problematik med vattenbrist på grund av klimatförändringar. Studien fokuserar på de tre boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. LÄS MER

 2. 2. From linear to circular water management : A case study of Sandön/Sandhamn

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tea Rickfält; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Even though water is essential for all living beings, the way humans manage water is traditionally linear; extract, use and dispose. By doing so, many cities have partly disconnected themselves from the environment by existing beyond the local hydrologic system. LÄS MER

 3. 3. Study of quality of drinking water : In rural areas of Souss Massa region

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Marah Casao; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; vattenbrist; Marocko;

  Sammanfattning : The scarcity of water affects many developing nations. Today, Morocco,characterized by an arid and semi-arid climate, is approaching absolute scarcityof freshwater availability of 730 m3/capita/year. The effect of the scarcity ofwater is highly evident in rural localities, which are driven to rely on wellwater and rainwater harvesting. LÄS MER

 4. 4. Miljöprestandan hos dagens solceller - produktion av solceller och förslag till alternativa produktionsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isabella Arrhenius Håkansson; [2018]
  Nyckelord :miljöutmaningar; solceller; produktion; livscykelanalys; återvinning;

  Sammanfattning : Solcellsindustrin är en av de snabbast växande industrierna i världen. Detta beror på desjunkande priserna på solceller och att många länder nu försöker minska sinaväxthusgasutsläpp. Den växande industrin leder till ett ökat utbud av varianter ochleverantörer av solceller på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Local water resource assessment in Messinia, Greece

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Karin Ekstedt; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Messinia is a region in Greece renowned for its rich nature, olive agriculture and water availability. In the light of increasing anthropogenic and climatic pressure, this study assessedlocal water resources in catchments in south western parts of the region. LÄS MER