Sökning: "Winch"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Winch.

 1. 1. Integrated brake in hydraulic motor for winch applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emil Lantto; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The company named Bosch Rexroth, previously Hägglunds drives, in Mellansel, Sweden develops, produces and sells radial piston hydraulic motors for industrial use, some are used to drive winches. The winch application mostly needs a brake to function as a parking brake and emergency brake. LÄS MER

 2. 2. Optimering av flexibel transmissionslänk till vinschbaserat vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Philip Stenhammar; Patrik Hård; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker olika alternativ av design utav transmissionskedja för ett vågkraftverk. Designen av koncepten kan delas in i två grupper, en grupp med styva länkar och rörliga leder och en annan grupp med stela leder och böjflexibla länkar. Analysen genomförs genom att undersöka olika tvärsnitt och olika material. LÄS MER

 3. 3. Comparative analysis of winch-based wave energy converters

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Aleksandar Nachev; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renewable energy sources are probably the future of the mankind. The main points advocating wave energy in particular include its huge potential, low environmental impact and availability around the globe. LÄS MER

 4. 4. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 5. 5. A durable mooring system for a winch-based wave energy converter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mingming Wang; [2017]
  Nyckelord :wave energy converter; winch; fatigue calculations; Vågomvandlare; vinsch; utmattningsberäkningar;

  Sammanfattning : This project has dealt with the developing a new technology for a renewable energy source, the wave energy, which is considered as one of the renewable resources with a potential to contribute to an energy production corresponding to about 10% of the world’s energy consumption nowadays. A point absorber concept that is using a Power Take-off (PTO) unit converts the sea surface wave motion into electricity thanks to a buoy at the sea surface which is moved by the waves. LÄS MER