Sökning: "Winch"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Winch.

 1. 1. The effects of client’s requirements on construction innovation : A case study of the new Ångström Laboratory construction project

  Master-uppsats,

  Författare :Muhammad Alfateh; Yasir Ali Khan; [2019]
  Nyckelord :Client; innovation; partnering; project; construction;

  Sammanfattning : It has often been noted that the construction sector is quite inefficient in producing innovation especially when compared with other industries (Winch,2003). Moreover, innovation is becoming more and more a key competence in competitive environment of construction. LÄS MER

 2. 2. Improvement of measuring accurary of magnetic fields in borehole drilling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Henrik Sparr; Anton Palm Ekspong; Alexander Lindblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase measuring accuracy in magnetotellurgic measurements anelectrode can be lowered into a borehole to create constraints forthe inversion. For this method a long cable is need to connect tothe electrode. This creates a new type of problems with parasiticeffects when the cable is placed on a winch made of metal. LÄS MER

 3. 3. Konceptlösning för upptagning av kabel ur karusell

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Johan Andersson; Peter Andersson; [2019]
  Nyckelord :kabelupptagning; fackverk; arm;

  Sammanfattning : In collaboration with Semcon Karlskrona, a conceptual solution regarding withdrawal of cable from a carousel was developed. The diameter of the cable were 300 mm and its weight were 160 kg/m. By brainstorming, a number of draft was conceived whereof one were chosen by Pugh's concept screening. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av tiltbänk för Clear River Racing : En mekanisk anordning driven av elvinsch

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Lundin; [2019]
  Nyckelord :konstruktion; tiltbänk;

  Sammanfattning : Clear River Racing på Karlstads universitet har varit i behov av en demonterbar tiltbänk i syfte att kunna utföra ”tilttestet” på deras racerbil. Tilttestet är ett av flera event som racerbilarna testas på i de årliga tävlingarna som anordnas av Formula Student. LÄS MER

 5. 5. Nivellerande vinschsystem till ett vågkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nils Henningsson; Marcus Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Winch; Self-leveling; Wave power; Baltic sea; Concept development; Vinsch; Nivellerande; Vågkraft; Östersjön; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker konstruktionsmöjligheterna för ett nivellerande vinschsystem till ett vågkraftverk. Kedjekonstruktionen till detta vinschsystem består av länkar med låg tolerans för vrid- och skjuvspänningar och har begränsad böjlighet vilket innebär att vinschsystemet behöver kunna vinkelkompensera för att kedjan inte ska brista. LÄS MER