Sökning: "accountings"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet accountings.

 1. 1. Calculations Sparking Innovation Development - A case study investigating the role of accounting calculations in innovation processes within socio-technical systems

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Joakim Aronsson; Per Asplund; [2018]
  Nyckelord :Accounting Calculations; Innovation; Socio-technical Systems;

  Sammanfattning : This thesis explores the use of accounting calculations in innovation processes during socio- technical change. While previous research has elaborated on accounting's role in innovation development within single organizations, limited focus has been given to accounting calculations' role in large systems, often referred to as socio-technical systems. LÄS MER

 2. 2. Lean accounting : En undersökning av lean accounting i Svenska företag inom tillverkningsindustrin 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Brihs; Elvira Zandhers; [2016]
  Nyckelord :lean; lean accounting; traditionell ekonomistyrning; implementering; verksamhetsstrategi; organisationskultur; ledarskap; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Till följd av globalisering och ökad konkurrens har västvärldens intresse för lean production som produktionssystem vuxit och i Sverige är lean production den verksamhetsutveckling som tillämpas i störst utsträckning. Efter implementering av lean production har organisationer upptäckt att den traditionella ekonomistyrningen behöver förändras eftersom den motverkar leans värderingar. LÄS MER

 3. 3. Vinnare och Förlorare : En studie av gästande adelskretsar och deras politiska övertygelse på Kalmar slott, 1579-1600

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rasmus Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Christoffer; Andersson; Gyllengrip; adel; Kalmar slott; 1500-talet; sigismund; karl ix; fogde; ståthållare; borgholms slott; kalmar blodbad;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether visiting noblemen at the castles of Borgholm and Kalmar with their vast network of acquaintances can determine a tendency towards a political stance in the civil war of Sweden in the late 16th century. This is done by examining the guests and the company of the bailiff, born as a commoner but later governor and nobleman, Christoffer Gyllengrip Andersson, who in the end of the century would perish in the same manner as many of the peerage who fell at the bloodbath of Linköping in the year 1600. LÄS MER

 4. 4. Att reparera redovisningens legitimitet : En flerfallstudie om hur en organisations redovisnings legitimitet repareras efter en legitimitetsskada

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Garpenfeldt; Patrick Svensson; [2016]
  Nyckelord :accounting; legitimacy; repairing legitimacy; accounting scandal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Redovisningsskandaler anses grunda sig i de kryphål som återfinns inom redovisningens regelverk. När dessa kryphål utnyttjas riskerar organisationens redovisnings legitimitet att ådra sig en legitimitetsskada eftersom den då strider mot allmänhetens förväntningar om hur en korrekt redovisning är upprättad. LÄS MER

 5. 5. The Role of Accounting in the Strategizing Process - A case study in the context of an acquisition

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Emma Engström; Helena Edrén; [2015]
  Nyckelord :Accounting; Strategizing; Ambidexterity; Explore; Exploit;

  Sammanfattning : This paper studies two strategic decisions developed in an acquisition and subsequent integration of one company into another, focusing on accounting's role in shaping these strategies. The purpose of the paper is to contribute to existing literature on accounting and strategizing (i.e. LÄS MER