Sökning: "Joakim Aronsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Joakim Aronsson.

 1. 1. Organisatoriskt samspel för framgång : En kvalitativ enfallsstudie om interorganisatorisk projektstyrning  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Joakim Aronsson; Simon Mourad; [2023]
  Nyckelord :Project; project management; interorganizational project; interorganizational aspects; project operations; partnering project; partnering declaration; project management model; temporary organizations; Projekt; projektstyrning; interorganisatoriska projekt; interorganisatoriska aspekter; projektverksamhet; partneringprojekt; partneringdeklaration; projektstyrningsmodell; temporära organisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Projektverksamhet står för 30% av all affärsverksamhet och har idag kommit att bli en viktig del i det svenska näringslivet. Det är vanligt att projektbaserade organisationer erbjuder unika lösningar som produceras och levereras i projektform. LÄS MER

 2. 2. Pandemins betydelse för budgetarbetet i regional verksamhet : En kvalitativ studie om budgetarbetet på intensivvårdsavdelningen i Region Kronoberg och Blekinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Joakim Aronsson; Alma Ekström; Ida Thuresson; [2022]
  Nyckelord :Budget; budgetarbete; budgetprocess; pandemi; covid-19; budget vid en kris; budgetering i offentlig verksamhet; intensivvårdsavdelning; regional verksamhet; hälso- och sjukvård; traditionell budget; planeringsfunktion; kostnadskontroll; kommunikationsfunktion.;

  Sammanfattning : Titel:  Pandemins betydelse för budget arbetet i regional verksamhet En kvalitativ studie om budgetarbetet på intensivvårdsavdelningen i Region Kronoberg och Blekinge. Bakgrund och Problemdiskussion: Covid19 pandemin medförde en hög belastning för intensivvården i Sverige och behovet av resurser ökade snabbt. LÄS MER

 3. 3. I Want to Breathe You In : Data as Raw Commodity

  Master-uppsats, Konstfack

  Författare :Aronsson Joakim; [2021]
  Nyckelord :Surveillance Capitalism; Artificial Intelligence; Data; Banner Ads; Display Ads; Online Advertising; Techno Feudalism; Internet;

  Sammanfattning : In this paper, I look at the history of the internet and online advertising. The internet is inextricably linked to capitalism and is fueled by advertising. As a result, companies like Facebook, Apple, Microsoft, Google, and Amazon collect data in large volumes to improve targeted advertising. LÄS MER

 4. 4. Calculations Sparking Innovation Development - A case study investigating the role of accounting calculations in innovation processes within socio-technical systems

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Joakim Aronsson; Per Asplund; [2018]
  Nyckelord :Accounting Calculations; Innovation; Socio-technical Systems;

  Sammanfattning : This thesis explores the use of accounting calculations in innovation processes during socio- technical change. While previous research has elaborated on accounting's role in innovation development within single organizations, limited focus has been given to accounting calculations' role in large systems, often referred to as socio-technical systems. LÄS MER

 5. 5. Hur förändras organisationskultur? En kvalitativ fallstudie som jämför organisationskultur på ett enskilt företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ericsson; Joakim Aronsson; [2015]
  Nyckelord :Organisationskultur; förändring; organisationsförändring; interna och externa faktorer;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar fenomenet organisationskultur, och undersöker hur organisationskulturen kan ha kommit att förändrats på ett företag i samband med en organisationsförändring i form av ett uppköp. Detta undersöks genom att två valda teoretiska ramverk används, och att aspekter som tid och förändring inkluderas i studien. LÄS MER