Sökning: "adult student"

Visar resultat 1 - 5 av 544 uppsatser innehållade orden adult student.

 1. 1. Effekten av kontrakturprofylax på vuxna individer med kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet : en systematisk översikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Ronnie Ådahl; Matilda Larsson Källman; [2024]
  Nyckelord :contracture prophylaxis; passive range of motion; treatment; neurological conditions; joint restriction;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 efterlyste Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SBU), en uppdaterad litteraturöversikt gällande effekten av kontrakturprofylax. Kroniska neurologiska tillstånd som föranlett nedsättning av aktiv rörlighet utgör populationen där kontrakturprofylax är en del av den fysioterapeutiska interventionen och då oftast i form av passivt rörelseuttag. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fartfyllda turer i naturen med fritidshjälpmedlet Joëlette

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Lotta Larsson; Niki Nilsson; [2024]
  Nyckelord :delaktighet; funktionsnedsättning; känslor; natur; en-hjulad rullstol; aktivitet; välbefinnande; hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitet och delaktighet är viktigt för hälsa och välbefinnande. En funktionsnedsättning kan medföra inskränkt delaktighet i fritidsaktiviteter. Fritidshjälpmedlet Joëlette, kan beskrivas som en en-hjulad rullstol med två handtag fram och bak. LÄS MER

 3. 3. Exploring Attachment Dynamics: Implications for Overgeneralized Memory and Rumination

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ocean Bouey; [2024]
  Nyckelord :Overgeneralized memory; attachment anxiety; attachment avoidance; rumination; narrative memory task; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective and Methods: This thesis investigates the relationship between insecure attachment (anxiety and avoidance), rumination, and overgeneralized episodic memory retrieval in nonclinical adults, addressing the potential moderating role of rumination in the attachment- overgeneralization link. A community sample of 41 Swedish-speaking women participated in a narrative memory task involving attachment and non-attachment narratives. LÄS MER

 4. 4. Strategier vid hantering av stigmatiserande händelser: En analys av sex självbiografier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rita Wael Salman Alkuheli; Stina Bodén; [2024]
  Nyckelord :alcohol abuse; adult children of alcoholics; strategies; stigma theory; parents with substance abuse issues; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain an increased understanding of how adult children describe stigmatizing experiences from their childhood. This is in terms of the strategies they employed to handle stigma, and how these strategies could be perceived from an adult’s point of view. LÄS MER

 5. 5. The Making of My Own Future : Student-centred education for African adult students in a CPIA in Verona, Italy

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nadia Ricci; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the institution of Provincial Centres for Adults’ Education in 2015, Italy has created a new system for adults’ and especially adult migrants’ education, responding to the needs for language alphabetization, higher education for immigrants, and a response to scholastic dispersion. These Centres offer courses for the obtainment of middle school and high school diplomas, and certifications for language proficiency following the regulations of CEFR. LÄS MER