Sökning: "amoxicillin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet amoxicillin.

 1. 1. Antimicrobial drugstore supply for Cambodian livestock farmers : A survey study on retailers’ influence and knowledge of antimi-crobial resistance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Heyman; [2020]
  Nyckelord :antimicrobial resistance; ivestock; drugstores; knowledge; attitude; Cambodia;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance (AMR) has evolved into one of our time’s greatest threats to public health. Antimicrobials are widely used, especially in livestock production where they are also used as growth promoters and for prophylactic purposes. LÄS MER

 2. 2. Rifaximin som behandling vid Small Intestinal Bacteria Overgrowth (SIBO)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazdar Hashim Bashir; [2019]
  Nyckelord :Small Intestinal Bacterial Overgrowth; SIBO; Rifaxamin;

  Sammanfattning : SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. LÄS MER

 3. 3. Antibiotikaordination vid Tandvårdshögskolan i Malmö under åren 2015-2017

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Elisabet Andrén; Carola Nguyen; [2019]
  Nyckelord :antibiotic prescriptions; antibiotikaförskrivning; tandvård; Antibiotic Prophylaxis;

  Sammanfattning : Antibiotika är ett viktigt läkemedel vid behandling av orala infektioner orsakade av bakterier. Läkemedelsverkets riktlinjer ska fungera som stöd och vägledning för tandläkare angående ordination av antibiotika. LÄS MER

 4. 4. Susceptibility of the Anaerobic Bacterial species Parvimonas micra, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens to selected Antibiotics – Then and Now

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Baraa Hudji; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study evaluates the susceptibility to antibiotics of three anaerobic bacteria; Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens and Parvimonas micra, bacterial species commonly found in root canal infections. Strains from two different time periods were tested against benzylpenicillin, amoxicillin and metronidazole. LÄS MER

 5. 5. Antimicrobial resistance in indicator Escherichia coli from medium-sized swine herds in North-eastern Thailand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Halje; [2016]
  Nyckelord :antibiotic resistance; pigs; Thailand;

  Sammanfattning : Antimicrobial resistance (AMR) is a fast growing global threat in several perspectives. In medicine the antimicrobials are crucial in the treatment of some diseases and without the antimicrobials those diseases might be fatal. LÄS MER