Sökning: "ann-christine adler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ann-christine adler.

 1. 1. Målrationellt eller meningsskapande? En studie om det systematiska kvalitetsarbetet på en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Christiné Adler; Elisabeth Komstedt; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; Förändringsarbete; Gymnasieskola; Ledarskap; Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Ann-Christiné Adler och Elisabeth Komstedt (2016), Målrationellt eller meningsskapande? - En studie om det systematiska kvalitetsarbetet på en gymnasieskola. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan lärare och föräldrar - En undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ann-Christiné Adler; [2009]
  Nyckelord :Mötet; föräldrar; föräldrakontakt; lärare; kommunikation; skola; relationer; bemötande;

  Sammanfattning : Adler, Ann-Christiné (2009). Mötet mellan lärare och föräldrar – en undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra. (The meeting between teachers and parents - An examination of teachers and parents experiences of the informal talks with each other). LÄS MER