Sökning: "arbetslivsinriktad rehabilitering arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden arbetslivsinriktad rehabilitering arbetsterapi.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

  Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapi inom arbetslivsinriktad rehabilitering : En kartläggning av åtgärder och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hampus Filipsson; Emir Ramic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters upplevelse av arbetslivsinriktad rehabilitering för vuxna med ADHD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lovisa Adolfsson; Sara Nilsson; [2017]
  Nyckelord :arbete; arbetsförmåga; arbetsterapeutiska interventioner; Rehabilitering; Samverkan; Samarbete; Samordning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diagnosen ADHD beskriver ofta flera aktivitetsproblem kopplade till arbete. Exempel på detta kan vara att de har svårt att strukturera upp arbetet, prioritera arbetsuppgifter och koncentrera sig. Detta bidrar till svårigheter i att behålla arbetet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av arbetsmiljöns påverkan på välbefinnande hos personer med psykisk funktionsnedsättning : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ellinor Fredman; Josephine Lind; [2017]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Work environmental factors; Work-oriented rehabilitation; Work environment impact scale WEIS ; Arbetsterapi; Arbetsmiljöfaktorer; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Work environment impact scale WEIS ;

  Sammanfattning : Personer med psykiska funktionsnedsättningar har svårare att erhålla och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Målgruppen löper större risk att drabbas av ohälsa då de ofta exkluderas från arbetsmarknaden på grund av deras svårigheter och behov av anpassningar i arbetsmiljön. LÄS MER