Sökning: "automation"

Visar resultat 21 - 25 av 1737 uppsatser innehållade ordet automation.

 1. 21. Automatiseringens genomslag via digitala verktyg : En studie om RPAs (robotic process automation) förväntningar och hinder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Berg; Maja Hultgren; [2021]
  Nyckelord :RPA; automatisering; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) klassificerades som den snabbast växande programvaranpå den globala marknaden under 2018. RPA automatiserar arbetsprocesser och sägs medförastora fördelar såsom ökad effektivitet, kvalitet, skalbarhet och lönsamhet. LÄS MER

 2. 22. Using AI to Estimate Height of Plants through Surveillance Cameras at an Industrial Scale : CNNs on Basil Plants with Robel Poles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filip Von Reis Marlevi; [2021]
  Nyckelord :CNN; Plants; Phenotyping; Robel Pole; Automation; Computer Vision; CNN; Plantor; Phenotyping; Robel-pinne; Automatisera; Bildbehandling;

  Sammanfattning : This report presents the results of investigations into whether, and how well, Artificially Intelligent (AI) algorithms can be used to estimate the height of plants by using images from regular surveillance cameras, setup over one of Svegros basil farms. The project is of great economical importance as too tall basil plants will not fit the shelves at stores and too small plants will disappoint customers. LÄS MER

 3. 23. Evaluation of a Switched Reluctance Machine in an Automotive Oil Pump Application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Edvin Malm; August Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :SRM; Switched Reluctance Machine; Instantaneous Torque Control; Average Torque Control; Flux Based Position Estimation; Sensorless; 4 2 asymmetric SRM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A Switched Reluctance Machine (SRM) is evaluated in terms of torque quality and speed ripple for a particular pump application. The aim is to give BorgWarner insight into the control methodology and possible applications for a Switched Reluctance Machine. LÄS MER

 4. 24. Methods for measuring mercury in gas ebullition from fiber banks : A literature study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Diana Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fiber bank; fiber rich-sediment; mercury; contaminants; gas ebullition; pulp-fiber; wood industry; paper industry; environmental toxicity; wood waste;

  Sammanfattning : Mercury contamination is an environmental issue with high priority due to its high toxicity. In addition to the atmospheric deposition, several lakes and rivers in Sweden are contaminated as a result from wood and pulp-fiber industries which stretches back 200 years. LÄS MER

 5. 25. Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en niondeklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Maria Ueda; [2021]
  Nyckelord :programming; mathematics; computational thinking; year 7-9; learning; programmering; matematik; datalogiskt tänkande; högstadiet; lärande;

  Sammanfattning : Beslutsfattare i Sverige och internationellt har kommit fram till att undervisning i programmering är viktigt. I Sverige infördes således 2018 programmering i den svenska läroplanen där delar av programmeringsundervisningen ska bedrivas i matematikämnet. LÄS MER