Sökning: "valpning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet valpning.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma May Genfeldt; [2021]
  Nyckelord :dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Sammanfattning : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Sammanfattning : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. LÄS MER

 4. 4. Toxocara canis, prevalens hos hund och människa samt behandlingsrekommendationer hos valpar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Cajsa Grape; [2017]
  Nyckelord :Toxocara canis; prevalens; valpar; zoonos; behandling;

  Sammanfattning : Toxocara canis är hundens spolmask och parasiten förekommer globalt. T. canis är även en zoonos och kan smitta till människor. Prevalensen hos hundar och människor varierar främst mellan utvecklingsländer och industriella länder men även inom länderna på grund av bland annat geografiska-, socioekonomiska- och hygieniska-skillnader. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av hundens lugnande feromon under acklimatiseringsperioden hos nyanlända försökshundar till en försöksdjursavdelning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mikaela Sandbacka; [2008]
  Nyckelord :hund; feromon; acklimatisering; försöksdjur; försökshundar;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att hundar som används i försök är öppna och sociala för nya människor, nya hundar och nya miljöer, pga. att osäkra eller rädda hundar kan påverka försöksresultat negativt. LÄS MER