Sökning: "automatiserade processer"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden automatiserade processer.

 1. 1. Expanding KTH's Canvas ecosystem to support additional automated services : Automating the injection of theses and their metadata into a digital archive

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Shayan Fallahian; Konstantinos Zioris; [2020]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Learning tools interoperability LTI ; parsing PDF; Canvas; Lärplattform; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Lärverktyg Interoperabilitet; behandla PDF;

  Sammanfattning : Whenever a student submits their final version of their thesis, a series of processes is triggered to finalize and archive the report. These processes are often handled in a less than efficient way which results in excessive manual labor and costs that can be prevent if automated. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av verktyget Microsoft Azure DevOps möjligheter till en lönsammare utvecklingsprocess

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Jim Söderqvist Sandin; Jacob Sörnäs; [2020]
  Nyckelord :Azure DevOps; DevOps; automatiserade processer;

  Sammanfattning : Att använda sig utav automatiserade processer blir allt viktigare då företag alltid strävar efter att vara så effektiva som möjligt och för att kunna mäta sig med varandra. I den här rapporten har Microsoft verktyg Azure DevOps studerats och hur ett konsultföretag i Linköping kan dra nytta av automatiserade processer på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 3. 3. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 4. 4. Automated Feedback on Learning Progress : An exploratory study of opportunities and risks associated with automatically computed metrics and recommendations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Kristoffer Brown; Johannes David Liss Thessén; [2020]
  Nyckelord :Feedback; Formative Assessment; Digital Learning Platforms; Education Technology; AI; Feedback; Formativ bedömning; Digitala lärandeplattformar; Utbildningsteknologi; AI;

  Sammanfattning : For the past 100 years, attempts have been made to develop teaching machines that support students’learning. Judging by the contemporary increase in funding for educational technology companies,there is now more than ever an interest in technology that facilitates learning. LÄS MER

 5. 5. Robotic Process Automation i praktiken : En studie om följder av automatiserade processer i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nilsson-Böös; Lena Wikman; [2020]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; automation; efficiency; value creation; role changes.; Robotic Process Automation; RPA; automatisering; effektivisering; värdeskapande; yrkesrollförändring.;

  Sammanfattning : Robotic Process Automation (RPA) är ett mjukvaruverktyg som möjliggör automatisering av processer som annars skulle utföras av en människa. Studiens syfte är att undersöka vilka följderna kan vara av att automatisera processer med RPA i organisationer. LÄS MER