Sökning: "barnonani"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet barnonani.

 1. 1. Den didaktiska onanin : Kroppsmaterialistisk analys om (från)varandet av kroppslig fakticitet i normkritiska texter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tove Cederberg; Klara Larsson; [2015]
  Nyckelord :Physical materiality; materialistic gender theory; child masturbation; sexuality; norms criticism; shame; taboo; physical learning; preschool teacher; Kroppslig materialitet; kroppsmaterialistisk genusteori; barns onani; barnonani; sexualitet; normkritik; skam; tabu; kroppsligt lärande; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show the discourses that we can see in the texts from RFSU (2015) and “Rädda Barnen” (2013) about children's sexuality, we connect this empiricism to the preschool curriculum. Furthermore, we highlight the gaps that we can see are the different discourses in the texts and how present or absent physical factuality is. LÄS MER

 2. 2. Det skrämmande ämnet: barns sexualitet : En kvalitativ intervjustudie av fyra förskollärares förhållningssätt till barns sexualitet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Olsson; [2015]
  Nyckelord :Barns sexuella uttryck; förskola; socialkonstruktivism; barnonani; förhållningssätt till sexuella uttryck;

  Sammanfattning : Title: The frightening subject: child sexuality – a qualitative interview study about a few preschool teachers approach to child sexuality. Author: Linda Olsson Mentor: Victoria KawesaTerm: autumn of 2015The purpose of this study is to investigate how child sexuality is imagined and understood according to the experiences and knowledge of four different preschool teachers. LÄS MER