Sökning: "beach protection"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden beach protection.

 1. 1. Strandskyddsreglerna utifrån ett förtätningsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Boström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Strandnära bebyggelse : En kartläggande studie av faktorer som påverkar den strandnära bebyggelsen i Sveriges kommuner och regioner år 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Ottosson; Kevin Mård; [2021]
  Nyckelord :City and countryside; Shore protection; Rural development; Beachfront buildings; Municipalities; and regions; Stad och land; Strandskydd; Landsbygdsutveckling; Strandnära bebyggelse; Kommuner och regioner;

  Sammanfattning : Debatten om strandskydd har varit ett aktuellt ämne sedan riksdagen antog den första permanenta strandlagen år 1953. Sveriges 290 kommuner och 21 regioner innehar varierande geografiska förutsättningar och ställs inför olika utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Allmänintressets intressekonflikt : En fallstudie av Karlstads- och Motala kommuns tillämpning av planering och strandskydd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :John Holmgren; Christian Granberg; [2021]
  Nyckelord :Allmänintresse; intressekonflikt; strandskydd och detaljplanering;

  Sammanfattning : En omdiskuterad debatt är den nya strandskyddsutredningen, vilken syftar till att ge förslag på hur det nuvarande strandskyddet kan förändras i grunden och göra dess applicering mer differentierad. Dock kvarstår det vilka effekter och påverkan det faktiskt kommer medföra i ett kommunalt planeringspraxis och för allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : En studie av LIS som planeringsverktyg i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Countryside development in areas close to shores; LIS; coastal protection regulations; spatial planning; Landsbygdsutveckling i strandnära lägen; LIS; strandskydd; fysisk planering;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the planning tool LIS, countryside development in areas close to shores has been applied in Norrbotten County. And what problems the municipalities experience in the planning process. LÄS MER

 5. 5. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER