Sökning: "belongning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet belongning.

 1. 1. Phytophthora-sjukdomar i jordgubbsodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Zhanna Hjelt; [2016]
  Nyckelord :phytophthora; jordgubbar; rödröta; kronröta; bekämpning;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov idag för att minska patogenangrepp i jordgubbsodlingar globalt. Jordgubbar, Fragaria x ananassa, har ett stort antal skadliga organismer som orsakar sjukdomar och leder till betydande skördeförluster. Patogener av släktet Phytophthora är av stort intresse. Phytophthora fragariae Hickman var. LÄS MER

 2. 2. Det är som värsta mötesplatsen : En kvalitativ studie om fritidsgården som gränslandsarena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Emma Ottosson; [2015]
  Nyckelord :Adolscense; social inclusion; belongning; youth creation centre; recreation leader; social pedagogy; Ungdomar; delaktighet; gemenskap; fritidsverksamhet; fritidspedagog; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är dels att förstå vilken betydelse känslan av delaktighet har för ungdomar, dels hur fritidsverksamheter kan utgöra en social arena som främjar delaktighet hos ungdomar. Jag vill få kunskap om fritidsgården kan vara en accepterande miljö där fler ungdomar kan känna gemenskap samt vilken roll fritidsledare och deras samverkan med andra aktörer har i arbetet med att få fler ungdomar att känna delaktighet. LÄS MER