Sökning: "bildpedagogik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden bildpedagogik i förskolan.

 1. 1. Pedagogers syn på barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Andersén; Jennie Albien; [2014]
  Nyckelord :Förskola; pedagog; bildskapande; skapande verksamhet; lärande; utveckling; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : I denna studie belyser vi hur pedagoger ser på bildskapandet i förskolor. Vi har intervjuat fem olika pedagoger som alla är utbildade förskollärare varav en av dem är utbildad ateljérista. LÄS MER

 2. 2. Padda istället för pensel : en studie av förskolebarns bildframställningmed surfplatta som rit- och målarverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Liselotte Ullert Piscator; [2014]
  Nyckelord :förskolan; surfplatta; etnografiskt perspektiv; bildskapande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag vilka ritprogram som barn har tillgång till i en förskolaoch hur dessa används. Jag vill även få svar på hur barnens bildprocesser ter sig, vilkamotiv de väljer när de skapar med surfplattan dels när barnen själva får välja fritt ochdels vilka motiv de väljer under en styrande pedagogs medverkan. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och begränsningar i Reggio Emiliainspirerade förskolors estetiska verksamhet

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Gittel Strassman; [2014]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet i förskolan; bildpedagogik; förskolepedagogik; diskursanalys; det kompetenta barnet; lek; skapande; lärande; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av barns möjligheter och begränsningar i förskolans ateljéer. Syftet är att synliggöra och problematisera föreställningar och uppfattningar om barns bild- och formarbete i förskolans vardagspraktik. LÄS MER

 4. 4. Med en kamera i hand. : En fältstudie om hur barn utforskar sin vardag på förskolan med hjälp av digitalkamera.

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Anna Bergdahl Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :visuella media; fältstudie; förskola; pedagogisk dokumentation; förskolebarn; kunskapande aktörer; digitalkamera;

  Sammanfattning : I en fältstudie på en förskola studeras förskolebarns användande, upptäckande och undersökande av förskolans vardagsmiljö med hjälp av digitalkamera. Syftet med detta är att visa hur förskolebarn, med kameran som hjälpmedel, vill och kan berätta om sin verklighet och vardag inom förskolans kontext. LÄS MER

 5. 5. Hur använder barn bild- och formskapande material utan instruktioner?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Linda Andersson; Britt-Marie Karlsson; Maria Leek; [2011]
  Nyckelord :Bildpedagogik; förskola; skapande; glädje; material; lek;

  Sammanfattning : Andersson, L. Karlsson, B-M. & Leek, M. (2011). LÄS MER