Sökning: "bildpedagogik i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden bildpedagogik i förskolan.

 1. 1. Ateljeristans roll i förskolan : Hur ateljeristor förstår sin roll och undervisning i bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lisa Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :ateljerista; bildpedagogik; förskola; visuell kultur och IKT;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar fyra ateljeristor har i förskolan att bedriva sitt arbete och vilket innehåll den bildpedagogiska undervisningen har. Undersökningen söker också svar på vad och hur ateljeristorna undervisar och handleder i bildpedagogiska aktiviteter, visuell kultur, visuell kommunikation samt i frågor om arbete med IKT. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i tamburen : en observationsstudie kring förskollärares undervisningsstrategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Lu; [2020]
  Nyckelord :Undervisning; undervisning i förskola; undervisningsstrategier; utvecklingsoedagogik; tambur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i förskolans tambur. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: ”hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för ett visst innehåll i tamburssituationer?” och ”hur kommer olika undervisningsstrategier till uttryck i förskoans tambur?”. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på barns bildskapande i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Andersén; Jennie Albien; [2014]
  Nyckelord :Förskola; pedagog; bildskapande; skapande verksamhet; lärande; utveckling; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : I denna studie belyser vi hur pedagoger ser på bildskapandet i förskolor. Vi har intervjuat fem olika pedagoger som alla är utbildade förskollärare varav en av dem är utbildad ateljérista. LÄS MER

 4. 4. Padda istället för pensel : en studie av förskolebarns bildframställningmed surfplatta som rit- och målarverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Liselotte Ullert Piscator; [2014]
  Nyckelord :förskolan; surfplatta; etnografiskt perspektiv; bildskapande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag vilka ritprogram som barn har tillgång till i en förskolaoch hur dessa används. Jag vill även få svar på hur barnens bildprocesser ter sig, vilkamotiv de väljer när de skapar med surfplattan dels när barnen själva får välja fritt ochdels vilka motiv de väljer under en styrande pedagogs medverkan. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och begränsningar i Reggio Emiliainspirerade förskolors estetiska verksamhet

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Gittel Strassman; [2014]
  Nyckelord :Estetisk verksamhet i förskolan; bildpedagogik; förskolepedagogik; diskursanalys; det kompetenta barnet; lek; skapande; lärande; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av barns möjligheter och begränsningar i förskolans ateljéer. Syftet är att synliggöra och problematisera föreställningar och uppfattningar om barns bild- och formarbete i förskolans vardagspraktik. LÄS MER