Sökning: "bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet bildpedagogik.

 1. 1. Digital identitet och visuell interkulturalitet i framtidens bildpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Aron Wright; Emil Pernet; [2023]
  Nyckelord :Visual culture learning communities; Third space; digitalisation; Gaming; interculturality; intercultural pedagogy; visual arts pedagogy; Bild; Bildpedagogik; Digitalisering; Fortnite; Interkulturalitet; Interkulturell; Konstpedagogik; VCLC; Visuell kultur;

  Sammanfattning : This knowledge overview consists of research surrounding digitalisation in pedagogics, visual culture learning communities and the correlation between these two subjects. Intercultural pedagogics often refers to including pupils’ ethnical cultural diversity as grounds for creating a discourse surrounding equality and inclusion in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Elevers föreställningar om fantasi : och hur de använder sig av fantasin för att lösa uppgifter i ämnena teknik och bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva Zwahlen; [2023]
  Nyckelord :fantasy imagination socioculture subject didactics image middle school elementary school pedagogy drawing pretend play didactics free play children students creativity cognition development; fantasi sociokultur ämnesdidaktik bild mellanstadium grundskola bildpedagogik ritning låtsaslek bilddidaktik fri lek barn elever kreativitet kognition utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker hur elever använder fantasin när de får en bilduppgift i ämnet bild och när de får en ritningsuppgift i ämnet teknik. Studien är utförd på elever i årskurs sex. Studien undersöker hur eleverna skapar inre bilder utifrån sina erfarenheter och använder sin fantasi för att lösa konkreta skoluppgifter. LÄS MER

 3. 3. Utvecklande eller utmattande? : En fenomenologisk studie av gymnasieeleversuppfattning om koncentrationsläsning inombildämnet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Minna Flodmark; [2023]
  Nyckelord :Koncentrationsläsning; fenomenologi; undervisningsmetodik; ramfaktorteorin; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Inom läroplansteori behandlas aspekter av effektivitet och utförbarhet inomskolans verksamhet. Syftet med detta arbete är att undersöka gymnasieeleversuppfattningar och erfarenheter av koncentrationsläsning som undervisningsformoch dess utförbarhet i en samtida gymnasieskola. LÄS MER

 4. 4. Bildundervisning i svenska skolan : Studie om hur bildlärare talar kring undervisningen för att främja inlärningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Catalina Martinsson; [2023]
  Nyckelord :Undervisning; Pedagogik; Bildundervisning; Inlärning; Kommunikation; Visuell kommunikation; Artefakter; Bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bildlärare resonerar om och beskriver strategier för att i sin undervisning främja inlärningen. Då bildlärarna har haft olika strategier på hur den har varit uppbyggd, har det varit en stor fråga kring hur en undervisning kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Kreativum : En fallstudie av bildsalen på Färjestadens högstadium

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Liv Fogelström; [2022]
  Nyckelord :bildsal; lärmiljö; bildundervisning; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka tankar och idéer som ligger till grund förutformandet av en nybyggd bildsal samt hur den fungerar i praktiken. Syftet är vidareatt ge en sammanställning och en utvärdering av den nya bildsalen som förhoppningsviskan bidra med kunskap och erfarenheter inför framtida skolbyggen och renoveringar. LÄS MER