Sökning: "bildpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet bildpedagogik.

 1. 1. Teckningsmanér : En kvalitativ undersökning av olika sätt att teckna på, med ett perspektiv på lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Fjellman Dovsten; [2019]
  Nyckelord :Manér; görande; stil; temperament; genre; design för lärande; appropriering;

  Sammanfattning : Tecknande är en process av representation. Olika människor har olika sätt att teckna på, olika teckningsmanér. Hur en person tecknar berättar något om hur den personen förstår världen. Det här examensarbetet utforskar hur olika personer utvecklar olika teckningsmanér genom mötet av olika influenser. LÄS MER

 2. 2. Fint&Fult : En undersökning av hur estetiska omdömen kan argumenteras för rationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Jessica Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Estetik; argumentation; rationell; Fint; Fult;

  Sammanfattning : Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt?    Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. LÄS MER

 3. 3. Konsten att skapa tillsammans : En undersökning om gemensamt bildskapande för elever med NPF-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ellinor Mothander; [2019]
  Nyckelord :Pedagogy; design; flow; interaction; movement; Pedagogik; design; flow; interaktion; rörelse;

  Sammanfattning : Hur kan vi främja interaktion, lustfyllt skapande, lek och kreativitet genom gemensamt bildskapande? Vilka metoder kan gynna personer som upplever det sociala samspelet som svårt? I min undersökning tittar jag på hur en grupp elever med NPF-diagnos kan utvecklas genom att arbeta tillsammans med bildskapande. Jag menar att någonting positivt händer i det kollektiva. LÄS MER

 4. 4. Handbok för kreativitet : En undersökning om kreativitet i relation till visuellt material och hur den blir gynnsam för lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Gabriella Kjellqvist; [2019]
  Nyckelord :Creativity; visual arts education; Design for learning; Semiotics; Kreativitet; bildpedagogik; Design för lärande; semiotik;

  Sammanfattning : I det här arbetet har begreppet kreativitet utifrån den konstnärliga området undersökts ur ett pedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av svar från två enkätundersökningar och bilder från deltagare i en fokusgrupp har analyserats hur en bild med “rätt” resurser bidrar till en mångfald av idéer och skapar en kreativ bild. LÄS MER

 5. 5. "Man får inte vara så PK hela tiden" : En kvalitativ studie som undersöker jämställdhet i bildpedagogisk praktik med avseende på konst- och bildhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :My Jallow; [2019]
  Nyckelord :Jämställdhet; feminism; genussystem; undervisning; kvinnliga konstnärer; bildpedagogik; konsthistoria;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om bildlärare arbetar med jämställdhet när de  undervisar i konsthistoria. Studiens frågeställningar undersöker hur bildlärare uppfattar sitt  jämställdhetsarbete och hur bildlärare arbetar med konst- och bildhistoria med avseende på  jämställdhet. LÄS MER