Sökning: "bomullsproduktion"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet bomullsproduktion.

 1. 1. Tillsatser i polyestertextil : Avlägsnande av dispersionsfärg inför mekanisk återvinning genom omsmältning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Svensson; Gabriella Andersson Drugge; [2016]
  Nyckelord :Återvinning; avfärgning; polyester; PET; tillsatser; dispersionsfärg; Disperse Blue 56; 1; 3 dimethyl-2-imidazolidione; DMI; PET-flaska; textil;

  Sammanfattning : Polyetentereftalat, PET, är den vanligaste polymeren i den grupp av syntetiska polymerer som går under det generiska namnet polyester, PES, i textilindustrin. År 2015 producerades cirka 53 miljoner ton PET-fibrer, vilket är 58,6% av alla fibrer som producerades i världen samma år. LÄS MER

 2. 2. Cellulosabaserade textiler : en kartläggning av förädlingskedjan och utvecklingsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Linnéa Kvick; [2014]
  Nyckelord :bioraffinaderi; forskning och utveckling; innovation; textilproduktion; viskos;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är i behov av förnyelse och förändring och inom modeindustrin pågår ett ständigt arbete med miljöförbättringar och socialt ansvarstagande. Dessa två aktiviteter har en gemensam framtid i form av den cellulosabaserade textilen. LÄS MER

 3. 3. The impacts on Indian farmers when converting to organic cotton production : an organisation theory perspective

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malena Hedin ; Mastaneh Mashouri; [2013]
  Nyckelord :India; cotton; organisational change; organic cotton; conventional cotton; agricultural; Maslow s need of hierarchy; Principal-agent; NGO;

  Sammanfattning : Changes in the environment are affecting the world market, and pressures from several stakeholders’ are forcing different enterprises to adjust to the current situation. Farmers’ difficult working conditions and environmental impacts of the conventional cotton production in India have been highlighted. LÄS MER

 4. 4. Från Bomull till Byxor Livscykel Inventering och Ansvarsfullt Företagande En MFS i Södra Indien

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Jonas Åker Zeander; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Cotton production; Textile industry; Life Cycle Inventory; LCI; Corporate Responsibility; India Bomullsproduktion; Textilindustri; Livscykel Inventering; LCI; Ansvarsfullt Företagande; Indien; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : A growing number of companies realise that to achieve their environmental goals and satisfy stakeholder expectations, they need to look beyond their own facilities and to involve their suppliers in environmental initiatives. A life cycle approach means that the production system should be optimised as whole, across national boarders and individual organisations taking part all the way from extraction to disposal. LÄS MER