Sökning: "Indien"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet Indien.

 1. 1. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 2. 2. Med siktet inställt på antikorruption : En studie om utvecklingen av Saabs korruptionsförebyggande arbete mellan år 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Källqvist; Jens Persdahl; [2021]
  Nyckelord :antikorruptionsstrategier; försvarsbranschen; korruption; Saab; regelefterlevnad; utveckling;

  Sammanfattning : År 1987 avslöjades en svensk vapentillverkares inblandning i en muthärva i Indien. En order på 410 artilleripjäser värd åtta miljarder kronor hade föregåtts av utbetalning av mutor till indiska tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. Utility-Scale Solar Power Plants with Storage : Cost Comparison and Growth Forecast Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gandhi Pragada; Nitish Perisetla; [2021]
  Nyckelord :Solar Energy Storage; Photovoltaic; Battery Energy Storage Systems; Concentrated Solar Power; Hybridization; Thermal Energy Storage; Solenergilagring; solceller; batterilagringssystem; koncentrerad solenergi; hybridisering; lagring av termisk energi;

  Sammanfattning : Renewable energy for energy production, like Solar, is turning out to be very pertinent in today's world [1]. It is very clear that Solar Energy is going to emerge as one of the key sources of energy in future. Moreover, the storage option is going to play an essential role to the future deployment of solar power plants. LÄS MER

 4. 4. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 5. 5. En Modi-fierad demokrati : En kvantitativ innehållsanalys gällande amerikansk nyhetsrapportering om Indien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfred Ram; [2021]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; Dagordningsteorin; Gestaltningsteorin; Indien; USA; Narendra Modi; Demokrati; Media; Nyheter;

  Sammanfattning : The Swedish independent research institute V-Dem, which measures democracy around the world, declared in their most recent report on the issue that India was no longer classified as a democracy, but an electoral autocracy. Amongst other things, V-Dem draws the conclusion that the election of the Hindu nationalist leader Narendra Modi in 2014 has been a strong contributor to the decline in democracy in India. LÄS MER