Sökning: "Indien"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet Indien.

 1. 1. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. TO EMPOWER OR TO STOP STIGMATISATION? - THE WORK OF THE SHAKTHIDHAMA WOMEN’S REHABILITATION AND DEVELOPMENT CENTER WITHIN INDIAN SOCIETY.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Klara Levin; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; Gender equality; India; Karnataka; Shakthidhama; Social work; Stigmatisation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur pass stor inverkan socialt arbete för empowerment kan ha för individers livsvillkor, om dessa individer samtidigt utsätts för stigmatisering. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och i vilken utsträckning de verksamma på Shakthidhama women’s rehabilitation and development center finner det möjligt att förverkliga deras vision att stödja utsatta kvinnor att återfå sin ”dignitet och jämställdhet i samhället”. LÄS MER

 3. 3. Svårt val : Analys av Archana Painyulis novellsamling Highway E47

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Ramu Mudigonda; [2019]
  Nyckelord :Highway 47; hindi; Indien; Hindi diaspora;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mikrolån i Indien : Regelverket och dess effekter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Lind; [2019]
  Nyckelord :Microcredit; Regulation; India; Women Empowerment; Mikrolån; Regelverk; Indien;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study microcredit regulation in India, how it is designed, and how it affects the borrowers. Since microfinance institutes (MFIs) often claim that microcredit is a tool for empowering women, the impact on women has been studied in particular in the thesis. LÄS MER

 5. 5. Könsdiskriminering i Indien i konsekvens av son preferenser : En jämförande fallstudie om könsdiskriminering i Kerala respektive Uttar Pradesh

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tamara Nadr Ali; [2019]
  Nyckelord :Gender discrimination; son preference; gender; gender perspective; India; Kerala; Uttar Pradesh; Könsdiskriminering; sonpreferenser; genus; genusperspektivet; Indien; Kerala; Uttar Pradesh;

  Sammanfattning : This thesis aims to study and compare gender discrimination in terms of son preferences in Kerala and Uttar Pradesh in India. It also aims to explain how son preferences appears in these states. This study uses Judith Butler’s (2007) and Yvonne Hirdman’s (2001) gender theories to explain the gender discrimination in the different states. LÄS MER