Sökning: "Indien"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet Indien.

 1. 1. Beskrifning öfver en äfventyrlig resa: En analys av den historiska Johan Brelins olika identiteter och hans världsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Tim Lindstam; [2021]
  Nyckelord :Travelogue; reseskildring; Johan; Brelin; Äfventyrlig resa; fransmän; kineser; svenska; globalhistoria; mikrohistoria; global microhistory; Thell; Ghobrial; identity formation process; early modern period; tidigmodern period; kulturmöten; Canton; Kanton; Guangzhou; sjuårskriget; seven years war; east india company; ostindiska kompaniet; qing; nederländerna; dutch republic; trade; beskrifning öfver en äfventyrlig resa; min son på galejan; wallenberg; ekeberg; Cahman; Nils; Pehr; empirical; kunskap; knowing; global lives; reseskildringar; antisemitism; java; spisar; frihetstiden; metselaar; cornelis Metselaar; Dirks Klyn; Lelly Hof; Amsterdam; Lissabon; Lisbon; 1755; earthquake; göticism; gothicism; religion; christianity; kristendom; global history; microhistory; micro history; upplysningen; enlightenment; stockholm; gothenburg; sahlgren; Lehman; Angerstein; beskrifning; öfver; en; äfventyrlig; resa; ostindien; ost-indien; chinese; empire; History and Archaeology;

  Sammanfattning : “Description of an adventurous journey – An analysis of the historical Johan Brelin’s different identities and his world view”. In the 1750s, the young Johan Brelin set sail on a Swedish East India Company ship heading towards Canton, modern day Guangzhou, China. LÄS MER

 2. 2. En Modi-fierad demokrati : En kvantitativ innehållsanalys gällande amerikansk nyhetsrapportering om Indien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfred Ram; [2021]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; Dagordningsteorin; Gestaltningsteorin; Indien; USA; Narendra Modi; Demokrati; Media; Nyheter;

  Sammanfattning : The Swedish independent research institute V-Dem, which measures democracy around the world, declared in their most recent report on the issue that India was no longer classified as a democracy, but an electoral autocracy. Amongst other things, V-Dem draws the conclusion that the election of the Hindu nationalist leader Narendra Modi in 2014 has been a strong contributor to the decline in democracy in India. LÄS MER

 3. 3. Gulzar - ordkonstnär, filmregissör och mångfaldsfenomen : Analys av romanen Do log i ljuset av författarens liv

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birgitta Walldén; [2021]
  Nyckelord :indisk filmregissör och författare;

  Sammanfattning : Do Log (Två folk) är författaren Gulzars[1] första och hittills enda roman. Boken berättar om vad som hände en grupp människor i samband med delningen av Indien 1947.  Under mitt sökande efter bakgrundsfakta har jag blivit fascinerad av Gulzar som nutida kulturperson-lighet med imponerande bredd. LÄS MER

 4. 4. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 5. 5. Hydro-climatic Risk Assessment and Communication for Smallholder Farmers in Maharashtra

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Ekström; Jonna Halonen; [2021]
  Nyckelord :Risk assessment; risk communication; smallholder farmers; hydro-climatic risks; Indian Summer Monsoon; dry spells; decision support tool; Riskbedömning; riskkommunikation; småskaliga jordbrukare; hydroklimatiska risker; indiska sommarmonsunen; torrperioder; beslutsstödsverktyg;

  Sammanfattning : Smallholder farmers often have great entrepreneurial qualities that build on generations of experience. However, many farm management practices are poorly adapted to current climate change conditions. LÄS MER