Sökning: "bränsleceller"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet bränsleceller.

 1. 1. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 2. 2. En jämförelsestudie av risker och säkerhet mellan elbilar och vätgasbilar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Andri Anwer; Edward Boujakly; [2021]
  Nyckelord :Risks; Safety; RPN; Recommendations; Comparison; Electric cars; Hydrogen cars; Fuel cells; lithium batteries; Risker; Säkerhet; RPN; Rekommendationer; Jämförelse; Elbilar; Vätgasbilar; Bränsleceller; litiumbatterier;

  Sammanfattning : Rapporten är skriven för ett högskoleingenjörsexamensarbete på kungliga tekniska högskolan, inom programmet maskinteknik, med inriktning industriell ekonomi och produktion. Bakgrunden av detta arbete ska ge läsaren en grund för de olika modellerna, elbilar och vätgasbilar samt väcka ett intresse för att bevara säkerheten med valet av bil. LÄS MER

 3. 3. Power-to-Gas and zero-emission buses in Uppsala : challenges and Opportunities from a techno-economic perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mårten Rosell; [2021]
  Nyckelord :Power-to-gas; bränsleceller; medicinsk syrgas; modellering; lönsamhet;

  Sammanfattning : This thesis has explored the use of power-to-gas technology as a means to produce hydrogen for fuel cell electric buses. The municipal council of Uppsala are looking at options to electrify the local city and regional bus fleet but have been faced with power capacity constraints on the local electrical grid. LÄS MER

 4. 4. Model on degradation of PEM fuel cells in marine applications

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Erik Östling; [2021]
  Nyckelord :Proton exchange membrane fuel cell PEMFC ; marine applications; durability; lifetime prediction; empirical model; PEM bränsleceller; marina tillämpningar; hållbarhet; livslängdsberäkning; empirisk modell;

  Sammanfattning : Sjöfarten står för 3 % av världens totala växthusgaser och är idag högst beroende av fossila bränslen. Ett alternativ för att gå över till en fossilfri flotta är användning av bränsleceller och vätgas som drivmedel. LÄS MER

 5. 5. Technological Innovation System of Distribution System for Hydrogen applied to Heavy-duty Vehicles : Enabling factors for the development of a distribution system for hydrogen in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Technological innovation system; hydrogen; distribution system; HDV; Sweden.; Teknisk innovation system; vätgas; distributionssystem; tunga fordon; Sverige;

  Sammanfattning : Factors that could enable the development of a distribution system for hydrogen applied to heavy-duty vehicles in Sweden are studied in this thesis. Fuel cell and hydrogen technology could be a solution in an electrification mix to reduce the environmental impacts of heavy-duty vehicles (Neef, 2009). LÄS MER