Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 16 - 20 av 406 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 16. Evaluating the Impact of Altered Electricity Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Carolin Bangay; [2019]
  Nyckelord :Linear Programming; Transmission; Energy Systems; Green House Gas; Emissions; Electricity Systems; Modelling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of the importance of climate change and the emissions that have induced it, the ability to calculate the effect on emissions by changing transmission capacity is vital. A model to perform such indicative calculations is developed in this thesis. LÄS MER

 2. 17. Vad främjar kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Ivansson; Natalie Nyström; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; Emergency care; Communication; Nurse; Patient; Information; Akutmottagning; Akutsjukvård; Kommunikation; Sjuksköterska; Patient; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Akutsjukvård är en viktig del av hälso- och sjukvårdssystemet och är ofta den första kontakten med sjukvården. Det första bemötandet är betydande för hur den resterande kontakten med vården ska komma att upplevas av patienter men påverkar även patientens hälsoresultat. LÄS MER

 3. 18. Dealing with radicalization: A comparative study of the current initiatives to counter radicalization among young people in Sweden and Germany and the challenges which need to be met

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Tzouvara; [2019]
  Nyckelord :radicalization; violent extremism; online hate; deradicalization; counter-radicalization; Islamophobia; social cohesion;

  Sammanfattning : Radicalization, especially when it leads to extremism and political violence, has been on the rise in recent years on global scale and policy makers have tried to tackle the phenomenon, which poses a great risk to our societies. Especially young people, who are among the most vulnerable parts of society, are prone to radical beliefs that might come from the use of social media and/or by their exposure to socio-economic inequalities or religious fundamentalism. LÄS MER

 4. 19. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Stina Emriksson; [2019]
  Nyckelord :anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. LÄS MER

 5. 20. Mapping of the Air Freight Handling at Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Thoursie Henriksson; Joakim Petersson; [2019]
  Nyckelord :air freight; flygfrakt; air cargo; process mapping; kartläggning; cross docking; arlanda; swedavia;

  Sammanfattning : The main problem with air freight handling at Arlanda is the transportation of freight on airside, that is from the freight terminal to loading process at the aircraft. To approach this problem, a mapping of the physical flow as well as information flow has been made to identify underlying reasons to this problem. LÄS MER