Sökning: "causes and measures"

Visar resultat 21 - 25 av 406 uppsatser innehållade orden causes and measures.

 1. 21. Bedömande vid informationssäkerhetsklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Marklund; Tomas Hedström; [2019]
  Nyckelord :användarperspektiv; säkerhetsskyddsanalys; säkerhetsskyddslagen; informationssamhället; digitaliseringen; bedömande; informationssäkerhet; informationssäkerhetsklassificering; konsekvent; klassificering; komplext; kontext; beslutsstödsgrupper; 4k; kommunikation; makt; inflytande; mångfald;

  Sammanfattning : Utvecklingen i informationssamhället påverkar i allt större grad Försvarsmaktens verksamhetsprocesser. Det innebär att kraven och förutsättningarna för säkerhetsskydd av IT-system och därmed informationssäkerhetsklassning av handlingar och uppgifter förändras. LÄS MER

 2. 22. Using Deep Learning to Predict Back Orders : A study in the Volvo Group Aftermarket Supply Chain

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jakob Bouganim; Konrad Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aftermarket holds a vital role in the Volvo Group value offer. Producing profitability by satisfying the customers needs for important spare parts, ensuring maximum uptime for the entire range of vehicles produced and sold. As the cost for keeping stock exponentially increases with a higher availability, the availability can never be 100%. LÄS MER

 3. 23. Mastit hos mjölkkor – orsaksfaktorer och förebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emma Laufors; [2019]
  Nyckelord :mastitförebyggande; juverhälsa; celltal; mjölkavkastning; mjölkningshygien;

  Sammanfattning : Mastit eller juverinflammation som det också kallas är den vanligaste sjukdomen hos mjölkkor i Sverige. Den medför stora ekonomiska förluster för djurägaren och orsakas i majoriteten av fallen av bakterier. LÄS MER

 4. 24. Kartläggning av faktorer som påverkar arbetsproduktiviteten i byggproduktionen : En studie som utförts på uppdrag av ett byggföretag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mustafa Khafaji; Rickard Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Work productivity; productivity; work environment; production planning; commitment; motivation; communication.; Arbetsproduktivitet; produktivitet; arbetsmiljö; produktionsplanering; engagemang; motivation; kommunikation; ackord;

  Sammanfattning : Produktivitetsutvecklingen i byggbranschen är låg jämfört med många andra branscher. Stigande produktivitet är en förutsättning för en fortgående ökning av en organisations tillväxt. LÄS MER

 5. 25. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER