Sökning: "coastal protection"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden coastal protection.

 1. 1. DEN MÅNGTYDIGA SJÖBODEN En undersökning kring sjöbodens och strandskyddets omvandlingsprocess i Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Sikström; [2020-08-05]
  Nyckelord :coastal protection; coastal community; general interests; individual interests;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet. 2020, 180 hp.Grundnivå2020:16.. LÄS MER

 2. 2. Extreme value modeling of wind effect on dune erosion on the Coast of ̈Angelholm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Lionel Arpin-Pont; [2020]
  Nyckelord :Erosion; Wind speed; Extreme value theory; Block maxima; Peaks over threshold; Copula; Husler-Reiss; Dependence function.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The movement of the coast line, due to erosion in one direction or aggregation in theother is a natural process as waves, wind as well as the geological nature of the coast itselfare affecting it. Sand dunes are the main protection coasts have at their disposal againstfloods during storm surges or from more passive but long range rainfalls. LÄS MER

 3. 3. Analysis of floodplain population dynamics in the USA from 1790 to 2010​

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Firoza Akhter; [2020]
  Nyckelord :Floodplain; levee; flood damage; flood insurance; population dynamics; population growth rate;

  Sammanfattning : Floodplain is an important location for the economic and social development of society throughout history, although it afflicted by different disasters like floods and bank erosion from time to time. Population dynamics and distribution trends have important effects on the landscape and society. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av strandskydd för att möta aktuella behov och intressen : En fallstudie av San Carlos de Bariloche, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Tilde Ericsson; Emil Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Shore protection; Shore protection legislation; Argentina.; Strandskydd; Strandskyddslagstiftning; Argentina;

  Sammanfattning : Strandområdens attraktivitet skapar intressekonflikter mellan allmänhetens rätt till stranden och privata intressens vilja att bygga vid vatten. Detta skapar ett behov av en fungerande lagstiftning som tillgodoser det olika intressena. LÄS MER

 5. 5. Känslighet för kusterosion i Skåne till följd av havsnivåhöjning - Åtgärder i Helsingborgs, Trelleborgs och Ystads kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Cornelia Flemming; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; havsnivåhöjning; kusterosion; Trelleborgs kommun; Ystads kommun; Helsingborgs kommun; Climate change; sea level rise; coastal erosion; municipally of Trelleborg; municipally of Ystad; municipally of Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Coastal erosion is one of the side effects of global climate change induced sea level rise and communities have different approaches to assess coastal erosion. This study shows how three municipalities in Scania (Sweden) are affected by coastal erosion and investigates measures that are appropriate to prevent coastal erosion. LÄS MER