Sökning: "concrete crack"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden concrete crack.

 1. 1. Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning : En finit elementanalys

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Oskar Johansson; Johan Olsson; [2018]
  Nyckelord :betong; uttorkning; oliksidig; fuktgradient; platta på mark;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper betong beroende på hur fuktig omgivningen är. LÄS MER

 2. 2. Prediction of early age and time dependent deformations in a massive concrete structure

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Ali Aghili; Haris Ribac; [2018]
  Nyckelord :Early age concrete; hydration of cement; Storfinnforsen; ConTeSt; crack risk; temperature development; strain; mass concrete structures; measurement plan; Ung betong; hydratation av cement; Storfinnforsens kraftverk; ConTeSt; sprickrisk; temperatur; töjning; massiva konstruktioner; mätningsplanering;

  Sammanfattning : The heat development that occurs due to the hydration of cement is important to consider during casting of massive concrete structures. By using computer programs that are based on finite element methods (FEM), simulations can be performed on the heat- and strength development. LÄS MER

 3. 3. Linear and non-linear FE-analysis of cracking behavior of wing walls in integral bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Andreas Ekman; Christoffer Sandin; [2018]
  Nyckelord :Non linear FE-modelling; Concrete Damage Plasticity; Wing wall; Crack propagation; Serviceability Limit State; Slab Frame Bridge; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wing walls on slab frame integral bridges has traditionally been designed for mainly earth pressure and its self-weight. It has also been designed separately from the rest of the bridge. Traditionally no 3D effects have been considered in the design of the wing walls. LÄS MER

 4. 4. Pålfundament : Jämförelse mellan fackverksmodellen och balkmodellen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jesper Forell; Khaled Hamada; [2018]
  Nyckelord :Pålfundament; Eurokod 2; fackverksmodell; balkmodell; dimensionering; jämförelse.;

  Sammanfattning : Fackverksmodellen är idag den modell som vid dimensionering av pålfundament är vanligast att använda. Det kan finnas tillfällen där en fackverksmodell inte är fördelaktig att dimensionera ett fundament efter, till exempel vid stora pålavstånd då det leder till höga fundament. Pålfundament kan även dimensioneras enligt balkmodellen. LÄS MER

 5. 5. Study of crack width within a suspended concrete slab with different amount of cement clinker considering lower climate impact

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Sedige Feizi; Fateha Yasmin Khan; [2018]
  Nyckelord :concrete; lower climate impact; carbon dioxide emission; cement clinker; fly ash; laboratory test; slab; crack width; analytical calculation; FEM-design; betong; lägre klimatpåverkan; koldioxidutsläpp; exponering klass; cementklinker; flygaska; laboratorium; platta; sprickvidd; analytisk beräkning; FEM-design;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility of using a concrete recipe with only 70 % cement clinker for a building project named Gretas Glänta, regarding the demands of cracking for a suspended slab. The requirement to fulfill was a maximum crack width of 0.2 mm due to drying shrinkage and long- term loading. LÄS MER