Sökning: "cost benefit transport"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden cost benefit transport.

 1. 1. Pendeltåg till Fagersjö : Effekterna av en ny station och dess lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Transportplanering; KTH/Transportplanering

  Författare :Lucas Hollsten; Gustav Wegner; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Investments in public transport has in recent times become a relevant subject, as a result of rapid urbanisation and a trend toward moving to sustainable modes of transport. This work aims to investigate which factors make up the basis for decision making in the field of public transport. LÄS MER

 2. 2. The Opportunity Cost of Households´ Recycling Efforts : The Role of Norms and Warm-Glow Motives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :curbside recycling; norms; opportunity cost of time; household efforts; fastighetsnära insamling; normer; alternativkostnad av tid; hushållens börda;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to examine households´ preferences towards relaxing the time demanding aspects of transporting sorted packaging waste. According to welfare economics, households should be willing to pay an amount equal to their reservation wage to benefit from more leisure time. However, specific types of norms, e.g. LÄS MER

 3. 3. The benefits of bicycling through the fields : Calculating the effects of an increased bicycle commuting scenario in a Swedish rural setting on transport related societal costs

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Emiel Driessen; [2020]
  Nyckelord :bicycling; cost-benefit analysis; rural; Sweden; environment; society;

  Sammanfattning : Bicycling as a form of active transport has been gaining in popularity amongst policy makers and urban planners. In many cities, it is seen as a beneficial and efficient transport alternative to the congesting and air polluting car. LÄS MER

 4. 4. En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys över det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige : och hur den samhällsekonomiska kostnaden för skjutvapenrelaterat våld påverkas av två framtagna sjukvårdsåtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Erik Hultman; Hanna Wikberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet skjutningar ökat i Sverige. Skjutvapenrelaterat våld innebär en stor personlig tragedi för brottsoffren och en förlust på en samhällelig nivå. LÄS MER

 5. 5. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER