Sökning: "criminogenic exposure"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden criminogenic exposure.

 1. 1. Utsatthetens mönster. En studie om ungdomars utsatthet för våld och stöld i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Svensson; [2015]
  Nyckelord :Sociala band; Genus; Situationell handlingsteori; Stöld; Ungdomar; Utsatthet; Våld;

  Sammanfattning : Ungdomar rapporterar i en högre utsträckning än övriga befolkningen att de har blivit utsatta för brott. Trots detta bygger studier mestadels på att kartlägga vuxnas upplevelser av utsatthet. LÄS MER

 2. 2. SITUATIONAL CRIMINOGENIC EXPOSURE DURING ADOLESCENCE – A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITUATIONAL CRIMINOGENIC FEATURES AND OFFENDING AND VICTIMIZATION

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexander Engström; [2015]
  Nyckelord :Adolescents; criminogenic exposure; Lifestyle-Routine Activities Theory; offending; situations; space-time budget; victimization;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan kriminalitet, viktimisering och exponering för kriminogena situationer. Självrapporterad data samlades in vid tre tillfällen från 525 Malmöungdomar, varav 320 uppfyllde studiens inkluderingskriterier. LÄS MER