Sökning: "design bipolar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden design bipolar.

 1. 1. Individens erfarenheter av att leva med en bipolär sjukdom: En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anders Axelson; Susanna Hjälm; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Coping; Individual s experience; Stigma; Bipolär sjukdom; Copingstrategier; Individers upplevelse; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar sinnesläget hos individen och drabbar ca 1–2,4 % av den svenska befolkningen. Sjukdomen debuterar kring 15–35 årsåldern och diagnostiseringen sker ofta sent. Sjukdomen medför stora konsekvenser för såväl individen som för samhället. LÄS MER

 2. 2. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 3. 3. Design and construction of a voltage source converter for a laboratory setup

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Lindblom Henrik; [2019]
  Nyckelord :Voltage Source Converter; IGBT; HVDC; FPGA;

  Sammanfattning : The grid stability and reliability is facing new challenges as the emerging number of intermittent renewable sources connected to the grid is increasing. With the introduction of the insulated-gate bipolar transistor, the three-phase VSC has grown more popular and is used in many applications. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ali Pourakbar; Jaana Koneva; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; coping; experience; mental illness; stigmatization; Bipolär sjukdom; coping; psykisk ohälsa; stigmatisering; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som påverkar det vardagliga livet hos den sjuke personen. För att som sjuksköterska ska kunna behandla och hjälpa enperson med bipolär sjukdom eller för att en anhörig ska kunna förstå sin sjuke familjemedlem är det viktigt med ett gott bemötande och ett stort tålamod då sjukdomen karaktäriseras olika hos alla individer. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av handhållen prototyp för mätning av EKG och fingerpuls

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :David Borghäll; Mathilda Lundström; [2019]
  Nyckelord :prototype; pulse; optical sensor; ECG; cost-effective; circuitboard; prototyp; puls; optisk sensor; EKG; kostnadseffektiv; kretskort;

  Sammanfattning : Denna rapport representerar ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan(KTH), där målet var att skapa en handhållen prototyp. Funktionerna för prototypen var mätning av puls i ett finger med optiska sensorn TCRT1010 och elektrokardiografi(EKG) med bipolära extremitetsavledningar. LÄS MER