Sökning: "desorienterande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet desorienterande.

  1. 1. The Shining - Gestaltningen av det obehagliga : En analys baserad på Stanley Kubricks filmadaption av The Shining

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

    Författare :Albin Streitlien; Joel Tromark; [2020]
    Nyckelord :Kubrick; The Shining; känslor; obehag; skräck; adaption; desorienterande; Uncanny; påträngande; gestaltning;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att reda ut hur Stanley Kubricks filmadaption av The Shining(1980) har lyckats framställa känslor av obehag. Utredningen sker genom en analys av trespecifikt utvalda sekvenser ur filmen. LÄS MER