Sökning: "det svenska medialandskapet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden det svenska medialandskapet.

  1. 1. Det svenska medialandskapet i förändring : en fallstudie av musikvideokanalen MTV.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

    Författare :Roland Enkenberg; Anders Grentzelius; [2004]
    Nyckelord :Interdisciplinary studies; Medialandskap; Mediascape; MTV; musikvideo; music video; musik; music; musiktelevision; music television; television; videor; videos; TVÄRVETENSKAP;

    Sammanfattning : This is a case study of the music channel MTV and it’s impact on the Swedish mediascape. We want to look into the process that lies behind this huge intercontinental corporation. Through literature studies we present the mechanism’s that paved the way for MTV growing into the number one music channel of modern time. LÄS MER