Sökning: "dream"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet dream.

 1. 1. Musik i migration : En etnografisk studie om latinamerikanska musiker i Sverige -Motivation, autodidaktik och integration

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rodrigo Vasquez Rojas; [2019]
  Nyckelord :motivation; autodidaktik; integration; etnografi; dröm; Latinamerika;

  Sammanfattning : In this magister's thesis, the aim is to highlight the circumstances that caused four Latin American autodidactical musicians to leave their countries and migrate in order to settle down in the Swedish capital of Stockholm. The propose is to give a greater understanding of how the musicians learned music and how they perceived their dreams and their motivation in relation to reality. LÄS MER

 2. 2. ”damn this ads so fking good” : En studie av efterspelet som följde Nikes kampanj Dream Crazy.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Karlsson; Johannes Bäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I have a dream : En kvalitativ studie av hur åtta lärare arbetar med muntlig framställning i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vendela Söderberg; Isabell Svensson; [2019]
  Nyckelord :attityd; F-3; förberedelse; muntlig framställning; progression; psykologisk utveckling; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka metoder eller arbetssätt lärare använder för att utveckla elevers förmåga att behärska muntlig framställning i ämnet svenska. För att kunna studera detta genomförde vi åtta intervjuer med lärare som är verksamma eller nyligen har undervisat i årskurserna 1–3. LÄS MER

 4. 4. Shopping for an I : Consumer identities in The Bluest Eye by Toni Morrison and The Hate U Give by Angie Thomas

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Alexandra Torsell Starud; [2019]
  Nyckelord :Postcolonialism; Intersectional; BLM; Consumerism;

  Sammanfattning : This thesis investigates to role consumerism plays when young, black, underclass characters try to build their identities in Toni Morrison’s The Bluest Eye (1970) and Angie Thomas’ The Hate U Give (2017). Through implementing intersectional analysis and postcolonial theory this essay discusses how social positions are read and understood in a mass culture that heavily favours the visual. LÄS MER

 5. 5. The Dream of Morpheus: A Character Study of Narrative Power in Neil Gaiman’s The Sandman

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Astrid Dock; [2019]
  Nyckelord :Neil Gaiman Sandman Narrative Milton Shakespeare Tempest Satan Graphic novel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay is primarily focused on the ambiguity surrounding Morpheus’ death in Neil Gaiman’s The Sandman. There is a divide in the character that is not reconciled within the comic: whether or not Morpheus is in control of the events that shape his death. LÄS MER