Sökning: "dual-purpose"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet dual-purpose.

 1. 1. Social och miljömässig hållbarhet för alternativ till avlivning av tuppkycklingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ronja Lindell; [2019]
  Nyckelord :värphöns; äggproduktion; könsbestämning; in ovo; dual purpose;

  Sammanfattning : Tuppkycklingar av värphybrid-typ avlivas inom en dag efter att de kläckts eftersom de inte anses lönsamma att behålla för produktion av kött. Denna praxis har ifrågasatts allt oftare under senare tid vilket resulterat i utveckling av alternativa tillvägagångssätt. LÄS MER

 2. 2. Swedish Paradiplomacy in Action: The Brussel’s Edition

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sarah Göbel; [2019]
  Nyckelord :Swedish Regional Representation Offices; Brussel’s bubble; Paradiplomacy; Representation; Policy Advocacy; Elements of Diplomacy; Comparative Analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This research seeks to contribute to the current gap between diplomatic theory and practice. By exploring how applicable the essential elements of diplomacy are to the Swedish regional representation offices and their policy advocacy in Brussels, the research serves a dual purpose. LÄS MER

 3. 3. Dubbeldesign och dess påverkan på spelupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustav Johansson; [2018]
  Nyckelord :speldesign; flow; positive affect; dual purpose design;

  Sammanfattning : Denna undersökning utforskar en designteknik som kan kallas dubbeldesign. Tekniken går ut på att en mekanik i ett spel har flera syften. Målet är att mäta vilken skillnad på spelupplevelsen användning av tekniken har. De delar av spelupplevelsen som undersöks är flow och positive affect. LÄS MER

 4. 4. Electric Longboard : A dual-purpose personal vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :LEO SÖDERGREN; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; personal transportation; electric vehicle; last mile transport; adaptive power management; Mekatronik; personlig transport; elfordon; ”sista sträckan” transportmedel; adaptiv energidrift;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the possibility of a dual-purpose electric vehicle. The vehicle should be able to be used for both commuting and racing. It also aims to describe different power limiting methods and their effect on performance. Lastly it hopes to see if the Swedish laws, as written today are reasonable. LÄS MER

 5. 5. Electric Longboard : A dual-purpose personal vehicle

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Leo Södergren; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; personal transportation; electric vehicle; last mile transport; adaptive power management; Mekatronik; personlig transport; elfordon; ”sista sträckan” transportmedel; adaptiv energidrift;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the possibility of adual-purpose electric vehicle. The vehicle should be ableto be used for both commuting and racing. It also aims todescribe different power limiting methods and their effecton performance. Lastly it hopes to see if the Swedish laws,as written today are reasonable. LÄS MER