Sökning: "dual-purpose"

Visar resultat 21 - 25 av 25 uppsatser innehållade ordet dual-purpose.

 1. 21. Contributions of Internal Branding Practices to Corporate Brand Success

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marjam Malmberg; [2009]
  Nyckelord :Internal branding; Corporate brand success; Corporate branding; Human resource management;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how internal branding practices can contribute to successful corporate brand building. The thesis is based on a case study of the successful Swedish brands Saab AB, SAS Sverige and Skanska. LÄS MER

 2. 22. Distributed Operations : En förmåga eller en metod?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Alexander Hecksén; [2009]
  Nyckelord :Distributed Operations; DO; Counterinsurgency; COIN; capability; method; Upprorsbekämpning; förmåga; metod;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det amerikanska konceptet Distributed Operations (DO) kopplat mot den svenska doktrinutvecklingen. Uppsatsen bygger på Mika Ihalainens uppsats om DO som en framtida upprorsbekämpningsmetod. Uppsatsen avser fortsätta på Mika Ihalainens uppsats, och då främst med hans egna förslag på vidare forskning. LÄS MER

 3. 23. Entrepreneurship and the Business Plan - Kyne Solutions.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jose Talamantes Pavon; [2009]
  Nyckelord :History of Entrepreneurship; Entrepreneur; Entrepreneurial Process; Business Plan; Web Development; Startup; IT Consultancy Firm.;

  Sammanfattning : Background: Starting up a business is not an easy task; it requires the translation of an idea into reality and requires discipline and a clear goal setting. Moreover with the increasing need of professionalism for outstanding web development and information technology, the plan of an enterprise with high end development and low cost is generated. LÄS MER

 4. 24. Didaktiska implikationer i lärares samhällsuppdrag : Uppfattningar om demokrati och biologiskt ämnesstoff hos blivande lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Jan Nilsson; [2007]
  Nyckelord :education; assignment of community; representative democracy; participative democracy; deliberative democracy; biology; upper secondary school; utbildning; samhällsuppdrag; representativ demokrati; participativ demokrati; deliberativ demokrati; biologi; gymnasieutbildning;

  Sammanfattning : In today’s school in Sweden the assignment of community encompasses mediated values and education of democracy as well of single subject matters. What does it mean then, that teachers have a certain kind of idea of democracy, and what implications may biology have for the assignment of community? In upper secondary school there are quite many courses in biology with a national curriculum, and findings show that students of teaching perceive or think of biology as helping to promote the dual-purpose of teaching. LÄS MER

 5. 25. The New Public Management Reform in Municipal Governments as Crucial Catalyst for Transition to Grassroots Electoral Democracy in China

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Yufeng Jian; [2005]
  Nyckelord :new public management; democratization; China; municipal governance; local government reform; electoral democracy; accountability; participation; demokratisering; Kina; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research approaches public administration reform in China from a domestic perspective. Whereas recognizing that the mechanisms behind the nature differ from the principle of New Public Management (NPM) of Anglo-Saxon tradition, the reform initiatives are similar. LÄS MER