Sökning: "dual-purpose"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade ordet dual-purpose.

 1. 21. SUSTAINABLE BIOFUELS IN CAMEROON: THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (EU-RED) ON THE PRODUCTION AND USE OF BIOFUELS IN CAMEROON.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Deborah Ndobe Enongene; [2014]
  Nyckelord :EU-RED; liquid biofuels; sustainable sustainability; sustainability criteria requirements; drivers; influence; Cameroon; feedstock; economic operators; Jatropha; palm oil; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are a lot of debates surrounding the sustainability of liquid biofuel as a means of mitigating some global challenges like climate change and energy insecurity. The European Union (EU) for example has set up renewable energy targets and sustainability criteria. Biofuel is expected to contribute significantly to meet up with these targets. LÄS MER

 2. 22. Förutsättningar för lärande? : En fallstudie om medarbetarnas möjligheter och hinder att lära inom den privata äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Sofie Gammal; Cosette Nakatuis; [2013]
  Nyckelord :Organizational learning; elderly care; learning environment; organizational culture and the five disciplines.; Organisatoriskt lärande; äldreomsorg; lärandemiljö; organisationskultur och de fem disciplinerna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lärande betraktas idag vara av hög relevans när det gäller organisationers utveckling och konkurrenskraft på marknaden på grund av den snabbt föränderliga omgivningen. I en lärande organisation ses lärandet som ett medel för att skapa en förändringsbenägenhet inom organisationen, skapa innovation, anpassa sig efter omgivningen samt för att skapa konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 23. Skada eller nytta? : En idékritisk analys av det internationella biståndets teoretiska grunder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Åberg; [2012]
  Nyckelord :Bistånd; Utveckling; Biståndsteori; Biståndsstrategi; Governance; Politisk konditionalitet;

  Sammanfattning : Bachelor essay in political science by Marie Åberg, autumn 2011. “Harm or benefit? A critical view of the theoretical grounds of the international development aid”. Supervisor: Professor Mats Lindberg. LÄS MER

 4. 24. Janusansiktets potentialitet: en studie mellan erfarenhetsrum och förväntningshorisonter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Manda Gabrielsson; [2011-03-21]
  Nyckelord :erfarenhetsrum; förväntningshorisont; förfluten tid; nutid; framtid;

  Sammanfattning : This essay will discuss the Roman God Janus, as a figure of speech, in four different texts written by Publius Ovidius Naso, Michel de Montaigne, Francis Bacon and Elijah Fenton. The Janus figure could also illustrate the relationship between the past, the present and the future, because of the attributes of looking back and forward, in both space and time, that Janus was said to possess. LÄS MER

 5. 25. Contributions of Internal Branding Practices to Corporate Brand Success

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marjam Malmberg; [2009]
  Nyckelord :Internal branding; Corporate brand success; Corporate branding; Human resource management;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how internal branding practices can contribute to successful corporate brand building. The thesis is based on a case study of the successful Swedish brands Saab AB, SAS Sverige and Skanska. LÄS MER