Sökning: "extensiva system"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden extensiva system.

 1. 1. Hjälpsådd av vall : renovera befintlig vall eller anlägga ny?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nils Johansson; [2016]
  Nyckelord :vall; hjälpsådd; klöver; pasture renovation; reseeding; vallfrö; etableringsmetoder; vall-ålder;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie där jag har undersökt hur vallen påverkas av hjälpsådd och vilka faktorer som är mest avgörande i ett system med långliggande vallar. Arbetet innefattar inte några egna försök däremot har jag granskat andras försök både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 2. 2. Animal welfare assessment of dual-purpose cattle in Mexico : with focus on health and behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Edstam; [2016]
  Nyckelord :djurvälfärd; Welfare Quality®; dual-purpose; hållbarhet; Mexiko; mjölkkor; nötkreatur; extensiva system; välfärdsbedömning; hälsa; beteende;

  Sammanfattning : Chiapas is the poorest state of Mexico located southeast, with a hot and humid tropical climate and daily socio-economic challenges in rural conditions. The main cattle production system found is extensive dual-purpose production, producing both milk and meat. LÄS MER

 3. 3. Animal welfare in Mexican dual-purpose cattle herds in the tropics : with focus on feeding and housing

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Dual-purpose; Welfare Quality®; assessment; body condition; sustainability; small-scale; Mexico; calf production; milk production;

  Sammanfattning : Chiapas is a state in the southeast of Mexico where the climate is tropical, both humid and dry. The predominant cattle production system found is dual-purpose, which on every productive cycle produces both milk and meat. LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse för bedömning av gröna taks påverkan på biodiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Turi Knudsen; [2016]
  Nyckelord :gröna tak; biodiversitet; biologisk mångfald; bruna tak; urban biodiversitet; levande tak; bedömning;

  Sammanfattning : Biodiversitet är variationen av liv och är en grundsten för människans existens. Biodiversitet omfattar viktiga ekosystemtjänster genom biologiska processer och funktioner som upprätthållas i naturen, exempelvis pollinering och cirkulation av näringsämnen. LÄS MER

 5. 5. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofia Wilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :Chicken; broiler; organic; meat quality; animal welfare; genotype;

  Sammanfattning : There are several reasons why organic chicken production is scarce in Sweden. Lack of slow growing (SG) strains combined with higher production costs, lower meat-yield and uncertainty of consumers’ willingness to pay seems to be the main reasons. LÄS MER