Sökning: "egenförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet egenförmåga.

 1. 1. Kunskapsinterventioners påverkan på patienter med kronisk njursvikt- för en ökad egenvård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mats Hellberg; Jenny Gustavsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; CKD; Kunskapsinterventioner; hälsokunskaper; dialysbehandling; egenförmåga; empowerment; compliance; Sjuksköterskans roll; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (CKD: Chronic kidney disease) är en tyst sjukdom som har ettsmygande förlopp och i ett senare skede är den livshotande. Då sjukdomen upptäcks i tid ärden behandlingsbar. I Sverige har var tionde invånare nedsatt njurfunktion och cirka 11 000människor får njursvikt med njurersättande behandling varje år. LÄS MER

 2. 2. En process för att stödja patienters livsstilsförändringar - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Eriksson; Maria Thomasson; [2021]
  Nyckelord :Health promotion; Lifestyle changes; Literature review; Motivation; Person-centered care; Hälsofrämjande; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; motivation; personcentrerad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De globala målen, och nationella riktlinjerna vid ohälsosamma levnadsvanor, belyser hälsofrämjande arbete. Ändå är ohälsa en stor grund för samhällets sjukdomsbörda. Sjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga ohälsa genom hälsofrämjande arbete och genom att stödja patienter till livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av att använda mobila diabetesapplikationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lisa Hansson; Charlotta Liedberg; [2021]
  Nyckelord :eHealth; Mobile applications; Diabetes; Experience; Self-care; E-hälsa; Mobila applikationer; Diabetes; Upplevelse; Erfarenhet; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Utvecklingen av den digitala tekniken i samhället har bidragit till en alltmer digitaliserad hälso- och sjukvård. I takt med digitaliseringen har hjälpmedel så som mobila applikationer utvecklats. Ett område där mobila applikationer har ökat är inom diabetesvården. LÄS MER

 4. 4. En dålig magkänsla?

  Magister-uppsats,

  Författare :Filip Elfwering; Rickard Hasselblad; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; Bukläge; Komplikationer; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Many critically ill patients in intensive care units (ICUs) suffer from threatening or manifest organ failure which puts them at risk of death. Respiratory insufficiency is the most common organ failure. LÄS MER

 5. 5. Patientens erfarenhet av egenvård vid hjärt-kärlsjukdomar - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Eminé Berisha; Evelina Wallin; [2020]
  Nyckelord :cardiovascular disease; literature review; patients; self-care; self-efficacy.; Egenvård; hjärt och kärlsjukdom; litteraturöversikt; patienter; självförmåga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2016 dog 17.9 miljoner människor av hjärt- och kärlsjukdomar vilket innebär 31 procent av alla dödsorsaker i hela världen. Hjärt-och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i Sverige år 2018 bland både män och kvinnor. LÄS MER