Sökning: "elektrolys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet elektrolys.

 1. 1. Electrolysis of chalcopyrite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Regina Nemeth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Copper is one of the most important metals globally, due to its wide application range and excellent chemical properties. Today it is commonly produced from chalcopyrite concentrates by the pyrometallurgical route with high emissions of greenhouse gasses. LÄS MER

 2. 2. Metal Recovery by Electro Winning - A Product Concept

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Erik Hedin; Johan Rohde-Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Metal recovery; electro winning; electrolysis; electroplating; concept development; Metallåtervinning; elektroutvinning; elektrolys; elektroplätering; konceptutveckling;

  Sammanfattning : En konceptlösning för ett elektrovinningssystem utvecklas baserat på Glenngårds (2019) tidigare arbete. Arbetet är genomfört så att det besvarar tre frågor om en potentiell konceptlösning. Frågeställningarna inkluderar vilka krav som behöver uppfyllas, design av en passande arkitektur och hur vissa konceptparametrar kan verifieras. LÄS MER

 3. 3. URLAKNING AV BETONG MED ELEKTRISK MIGRATION OCH FRYSNING UNDER TVÅNG

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Kristoffer Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Urlakning av betong med elektrisk migration och frysning under tvång Författare: Kristoffer Karlsson Handledare: Katja Fridh, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola, Lund Extern handledare: Per Mårtensson, Svensk Kärnbränslehantering AB, Stockholm Examinator: Lars Wadsö, Avdelningen för Byggnadsmaterial, Lunds Tekniska Högskola Problembeskrivning: Den dagen då Slutförvaret För kortlivat Radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark försluts så kommer även pumparna att stängas av. Detta leder till att anläggningen kommer att stå under vatten och kommer efter lång tid att bli vattenfylld då grundvattennivån stiger. LÄS MER

 4. 4. Energilagring i byggnader : En litteraturstudie om batterilagring, vätgaslagring och en utredning om möjligheter till energilagring av förnyelsebar energi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :André Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Energy storage solarpanels battery storage hydrogen; Energilagring Solceller batterilagring vätgaslagring;

  Sammanfattning : Energikonsumtionen ökar globalt och på grund av detta så behövs ökad energiproduktion. El från förnyelsebara källor är och kommer vara en nyckel för att klara av dessa energibehov och den kanske viktigaste energikällan är den primära solinstrålningen. LÄS MER

 5. 5. Vätgas som energilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Pär Östberg; [2017]
  Nyckelord :Vätgas; energilager; förbränning; elproduktion; förnyelsebar energi; termiska kraftverk; H2 O2 förbränning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vätgas har potential i ett energilagringssystem eftersom det är en energibärare som är väldigt energirik och kan lagras i stor skala. Vätgas kan produceras enkelt via elektrolys av vatten och lagras i stora mängd under högt tryck, vid behov kan vätgasen sedan brännas i en kraftverksprocess och generera elektricitet. LÄS MER