Sökning: "elektrolys"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet elektrolys.

 1. 1. Konsekvenser av vätgasproduktion för fordonsdrift : klimatpåverkan och energieffektivitet för olika produktionsvägar för vätgas jämfört med fordonsgas och vindkraftsel producerat av energibolag i Östergötland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Dennis Lilja; [2019]
  Nyckelord :vätgas; biogas; vindkraft; klimatpåverkan; energieffektivitet; simapro; biovätgas; ångreformering; tvåstegsrötning; industriell biogasproduktion; industriell tvåstegsrötning; industriell ångreformering av biogas; elektrolys; PEM-elektrolys; LCA; WTW; livscykelanalys; well-to-wheel;

  Sammanfattning : Sedan 2016 har flera politiska incitament genomförts för att undersöka möjligheten för att få den nordiska vätgasmarknaden att växa. Vätgas är en energibärare med potential att användas som ett miljövänligt drivmedelsalternativ för transportflottan eftersom utsläppen vid användning med bränslecell är rent vatten och bränslecellsbilar har en hög energieffektivitet i jämförelse med bilar med traditionella förbränningsmotorer. LÄS MER

 2. 2. Optimizing a Single Atom Catalyst for theOxygen Evolution Reaction using DensityFunctional Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vivien Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Single atom catalyst; oxygen evolution reaction; density functional theory; heterogeneous catalyst; transition metals;

  Sammanfattning : The growing interest of renewable fuel and energy sources has steadily increased over time due to climate changes. Research is being made around the world to find solutions for the different problems; one possible solution is to produce hydrogen gas to help phase out the usage of fossil fuels. LÄS MER

 3. 3. Comparative LCA of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Susanne Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Energy; Hydrogen Gas; LCA; Electrolyzer; SOEC; PEMEC; Alkaline; Energi; Vätgas; LCA; Elektrolysör; SOEC; PEMEC; Alkalisk;

  Sammanfattning : The need for energy and fuels is predicted to grow within the next decades, in parallel to the need of decreasing the emissions to air and water to operate within the planetary boundaries. The alternatives to consider as energy or fuel options need to be environmentally friendly, evaluated over the whole life cycle. LÄS MER

 4. 4. An economic feasibility study of hydrogen production by electrolysis in relation to offshore wind energy at Oxelösund

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Karl Lindblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the light of the world’s environmental concerns, every instance of society and in turn our industries, must take their responsibility in order to reach the goals set for ensuring a sustainable future. Standing globally for almost 10 % of all carbon emissions, the steel industry is a major actor in this problem. LÄS MER

 5. 5. Environmental Assessment of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Camilla Sundin; [2019]
  Nyckelord :Electrolysis; Hydrogen Production; Life Cycle Analysis; Alkaline Electrolyzer; Molten Carbonate Electrolyzer; Solid Oxide Electrolyzer; Polymer Electrolyte Membrane Electrolyzer; Elektrolys; Vätgasproduktion; Livscykelanalys; Alkalisk Elektrolysör; Smältkarbonatelektrolyser; Fastoxidelektrolysör; Polymerelektrolytelektrolysör.;

  Sammanfattning : Hydrogen has the potential to become an important energy carrier in the future with many areas of applications, as a clean fuel for transportation, heating, power generation in places where electricity use is not fit, etc. Already today hydrogen plays a key role in numerous industries such as petroleum refineries and chemical industries. LÄS MER