Sökning: "ethnographic film"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ethnographic film.

 1. 1. Stuck in the Truck: Oil Dependency, Acceleration, and the Nature of Catastrophe : An Ecocritical Reading of The Wages of Fear (Le Salaire de la Peur, Henri-Georges Clouzot, 1953)

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Sonya Helgesson Ralevic; [2020]
  Nyckelord :The Wages of Fear; Le Salaire de la Peur; Henri-Georges Clouzot; ecocriticism; petro-fiction; Anthropocene; oil film; film noir; ethnographic film; spectacle;

  Sammanfattning : As a medium of modernity, film has always been entwined with the energy regime sustaining it. This thesis is interested in the interrelation between film and oil, and approached as a piece of petro-fiction, Henri-Georges Clouzot’s film The Wages of Fear (1953) is subject to a close, ecocritical analysis. LÄS MER

 2. 2. Vägar in i Arbete: -En etnografisk studie om nyanländas språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :The Natural Approach; Audiolingual method; Second Language Acquisition; Vägar in i Arbete;

  Sammanfattning : An ethnographic study was conducted through film recordings and observations in an attempt to investigate the methods Vägar in i Arbete used when conducting exercises in second language acquisition. Vägar in i Arbete is a labor market policy program with the goal that the participants will improve their ability to speak Swedish, as well as attain a concise plan for their future financial prospects. LÄS MER

 3. 3. Förstärkande språkstrategier : En kvalitativ studie som beskriver fyra lärares förstärkande språkstrategier ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Tove Fernlund; [2017]
  Nyckelord :Body language; reformulations; repetitions; visual aids; second language; linguistic barrier; teachingBody language; reformulations; repetitions; visual aids; second language; linguistic barrier; teaching;

  Sammanfattning : Since no teacher can learn all the languages of the world there is a need to find strategies to deal with students with different linguistic competences and conditions. In this essay, which I write under the Swedish teacher program at Örebro Univiersity, I will follow four teachers into their practice and search for tools they use to increase their chances to reach through to students in the Swedish middle school with Swedish as their second language. LÄS MER

 4. 4. Sync Event : The Ethnographic Allegory of Unsere Afrikareise

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Erik Rosshagen; [2016]
  Nyckelord :Experimental Ethnography; Film Sound; Audio-Vision; Experimental Cinema; Documentary; Ethnographic Film;

  Sammanfattning : The thesis aims at a critical reflexion on experimental ethnography with a special focus on the role of sound. A reassessment of its predominant discourse, as conceptualized by Cathrine Russell, is paired with a conceptual approach to film sound and audiovision. LÄS MER

 5. 5. Dockan i förskolans praktik skapar kommunikativa värden för barn igenom delaktighet och inflytande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ingvor Carlsson; [2016]
  Nyckelord :doll; mediating tools; preschool; communicative values and interaction; Dockan; medierande redskap; förskolan; kommunikativa värden; samspel och arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kunskaper som medverkat till att utveckla förmågan att analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som hjälpmedel i den sociala praktiken och vidareutveckla engagemang för barns lärande. Forskningsfrågorna var vägledande i studien och hade följande formuleringar: - Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska verksamhet? - Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer synliggör användningen av dockan i förskolan när barnen erbjöds delaktighet och inflytande?Via användandet av dockan skapades en möjlighet att utveckla kommunikation och samspel med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. LÄS MER