Sökning: "etik yrkesetik förskola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden etik yrkesetik förskola.

  1. 1. "Hon är ju inte klok!" : en essä om skitsnack på arbetsplatser

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Christin Chronholm Wilander; [2015]
    Nyckelord :gossip; communication; social interaction; ethics; group dynamics; power; skitsnack; skvaller; kommunikation; socialt samspel; etik; gruppdynamik; makt;

    Sammanfattning : Denna essä handlar om skitsnack och socialt samspel på en arbetsplats belyst ur olika perspektiv. Med start i två berättelser tagna från mitt yrkesliv inom förskolan för jag en diskussion, utifrån teorier, i syfte att förstå varför jag agerat och kommunicerat som jag gjorde i dessa händelser samt vad som påverkar en individs handlande. LÄS MER