Sökning: "evaluation metrics"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden evaluation metrics.

 1. 1. Prediction Accuracy And Autonomy : Assessing how recommender systems objectives can align with user autonomy

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anton Angwald; Kalle Areschoug; [2021-11-24]
  Nyckelord :recommender systems; autonomy; design ethics; user studies; YouTube; evaluation metrics; intention-behaviour gap;

  Sammanfattning : IT-industrin har kritiserats för att utforma applikationer som underminerarindividers autonomi. Speciellt rekommendationssystem har identifierats somproblematiska eftersom de kan utöva oönskad kontroll över människors liv. LÄS MER

 2. 2. Data mining inom tillverkningsindustrin : En fallstudie om möjligheten att förutspå kvalitetsutfall i produktionslinjer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Janson; Minna Mathisson; [2021]
  Nyckelord :Data mining; maskininlärning; kvalitetskontroll; industriproduktion; logistisk regression; k-nearest neighbor; support vector machine;

  Sammanfattning : I detta arbete har en fallstudie utförts på Volvo Group i Köping. I takt med ¨övergången till industri 4.0, ökar möjligheterna att använda maskininlärning som ett verktyg i analysen av industriell data och vidareutvecklingen av industriproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Probabilistic Forecast of Time Series with Transformers and Normalizing Flows

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Seema Negi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, machine learning has many applications and is used in different fields and industries. One of its applications is demand forecasting. Future demands play a vital role in any industry. It can help the organization from planning to making the stock levels available to the customer when required. LÄS MER

 4. 4. Developing Random Compaction Strategy for Apache Cassandra database and Evaluating performance of the strategy

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Roop Sai Surampudi; [2021]
  Nyckelord :Apache Cassandra; Compaction; Random Probability Distributions; IBM Cloud; NoSQL databases;

  Sammanfattning : Introduction: Nowadays, the data generated by global communication systems is enormously increasing.  There is a need by Telecommunication Industries to monitor and manage this data generation efficiently. Apache Cassandra is a NoSQL database that manages any formatted data and a massive amount of data flow efficiently. LÄS MER

 5. 5. Detection of plant diseases in tomato leaves : With focus on providing explainability and evaluating user trust

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nishanth Vijay; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transmission of diseases from unhealthy to healthy plants is one of the most disastrous threats to the agriculture industry. Diseases transferred spread like wild fire and have the potential to infest the whole farm if not detected early. LÄS MER