Sökning: "evans analys metod"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden evans analys metod.

 1. 1. Vi är ju knappast en "Cosby-familj" ... : En tolkande metasyntes om ensamstående mammors utmaningar i vardagen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday experiences; fatigue; ontological health model; single mother; social network; stress; Ensamstående mamma; ontologisk hälsomodell; socialt nätverk; stress; trötthet; vardagsupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnfamiljen ses generellt som den gyllene normen för familjebildning men verkligheten visar att familjer ledda av en ensamstående förälder, främst då mammor, är en familjeform som stadigt ökar. Samtidigt visar forskningen att ensamma mammor är en utsatt grupp i samhället med mer generella hälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. I TRYGGA HÄNDER : Anhörigas upplevelser av att flytta en äldre närstående till äldreboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrika Andersson; Matilda Thunmarker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stor del av äldre närståendes vård och omsorg tillgodoses av anhöriga i hemmet. I samband med ökat vårdbehov ställs den närstående tillsammans med anhöriga inför beslut om äldreboendeplacering. Att flytta innebär en omställning där vårdpersonal har en betydande roll i hur anpassning till den nya situationen upplevs. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva med långvarig smärta : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Livsvärld; långvarig smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse, som finns kvar efter den tid det tar för en skada att läka, vanligen 3-6 månader. Den är kroppens varningssignal, men vid förlorad funktion övergår den till ett lidande, vilket sjuksköterskor försöker motarbeta. LÄS MER

 4. 4. Allmänsjuksköterskans attityder vid vård av patienter med missbruksproblematik : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stefanie Recabarren; Eemil Kaikkonen; [2017]
  Nyckelord :Attityder; fördomar; missbruk; misstro; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruk innebär ett missanpassat bruk av alkohol och droger. Sverige har både preventiva åtgärder mot missbruk och åtgärder under ett aktuellt missbruk. Personer med missbruk är en stigmatiserad grupp där mer kunskap om denna grupp bör fås. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av övervikt och fetma : En litteraturstudie om vuxnas upplevelser

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nicolina Lvov Ekberg; Adelina Holgersson; [2016]
  Nyckelord :Fetma; Upplevelser; Vuxna; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem som ökar världen över. Det kan leda till olika följdsjukdomar som påverkar den enskilda individen och samhället med ökande sjukvårdskostnader. Risken är även stor att individerna utsätts för stigma och diskriminering i vardagen. LÄS MER