Sökning: "evaporative cooling"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden evaporative cooling.

 1. 1. Free cooling in data centers : Experimental test of direct airside economization with direct evaporative cooling

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Rickard Liikamaa; [2019]
  Nyckelord :Data center; free cooling; evaporative cooling;

  Sammanfattning : The backbone of the expanding Information and Communication Technology (ICT)-sector are data centers. In these, Information Technology (IT) equipment is housed which provides computational power for e.g. cloud computing and internet services. LÄS MER

 2. 2. Inagringsteknikens påverkan inom skalkvalitet för matpotatis : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Hernefur Persson; Mattias Olsson; [2017]
  Nyckelord :skalkvalité; matpotatis; potatislager; lagringssystem; kylsystem; skalmissfärgning; lagringsskador; klimatisering;

  Sammanfattning : Inledning Lagring av potatis spelar stor roll för att kunna säkra en konstant försörjning av potatis även under delar av året då odling inte är möjlig. Valen av lagringssystem utgörs av två huvudgrupper med flera underkategorier. LÄS MER

 3. 3. A THERMAL NETWORK MODEL FOR AN EVAPORATIVE COOLING SYSTEM COMBINED WITH A SOLAR CHIMNEY

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :LIVIO JACONELLI; KIM JACONELLI PALM; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, genom termiskt nätverksmodellering för kombinerad värme och massöverföring, undersöka möjligheten att integrera en solskorsten med en evaporationskyl. Avsikten är att potentiellt öka luftflödet runt kylen samt dess kylförmåga. LÄS MER

 4. 4. An experimental study on an evaporative cooler for hot rural areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Katarina Gustafsson; Hanna Simson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In developing countries about 40 % of the food-waste is due to post-harvest losses, such asimproper storage. The Zeer-pot is an evaporative cooler, which cools the inside by convectiveheat transfer, and can be used to keep fruits and vegetables fresh longer. LÄS MER

 5. 5. Miljövänlig kyla : En studie för framtagning av verktyg för att underlätta val av olika kylsystem

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Cristopher Fuentes; Christopher Peralta; [2016]
  Nyckelord :Borehole thermal storage; chiller; cooling system; environmental impact; evaporative cooling; free cooling; heat pump; IDA ICE; key figures; LCC; Polysun; Ramböll; Borrhålslager; evaporativ kyla; frikyla; IDA ICE; kylmaskin; kylsystem; LCC; miljöpåverkan; nyckeltal; Polysun; Ramböll; värmepump;

  Sammanfattning : The study compared four different cooling systems and analyzed the competitiveness in those systems regarding electricity consumption, environmental impact and life cycle cost analysis. The assignment was given from the consultant company Ramböll who believed in these systems design as a solution to minimize the energy consumption in cooling systems. LÄS MER